Kodeks postępowania

Zasady postępowania wszystkich naszych pracowników

Kultura korporacyjna oparta na wysiłku, zaangażowaniu, wytrwałości w dążeniu do doskonałości, zorientowaniu na wyniki i ścisłych zasadach etycznych stanowi zasadniczą podstawę rentownego i zrównoważonego modelu biznesowego w perspektywie długoterminowej. W Management Solutions wykonujemy swój zawód, pozostając wierni tym zasadom, a jednym z naszych celów jest przekazywanie i zapewnienie ich przestrzegania.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przekazywanie tej kultury w całej organizacji i dbanie o to, by była ona łatwo rozpoznawalna i generowała wartość dla wszystkich naszych klientów, specjalistów, współpracowników i całego społeczeństwa. Nasz Kodeks Postępowania to deklaracja naszych zasad etycznych. Dlatego wymagamy od każdego pracownika, aby wcielał te zasady w życie podczas wykonywania swojej pracy, a ich przestrzeganie będzie gwarancją realizacji naszego modelu biznesowego.

Zasady etyczne zawarte w kodeksie postępowania

Nasze zasady etyczne stanowią fundament, na którym opiera się nasza firma. Integralność i uczciwość, dążenie do doskonałości, zaangażowanie, profesjonalizm, nacisk na czynnik ludzki, poufność i odpowiedzialność wobec społeczeństwa to podstawowe wartości, które stanowią część naszej kultury korporacyjnej.

Powiązane linki