Przemysł farmaceutyczny

Oferujemy innowacyjne rozwiązania, aby sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed przemysłem farmaceutycznym

Przemysł farmaceutyczny stał się ważnym motorem wzrostu w głównych gospodarkach, które rozwinęły własną strukturę biznesową, będąc w niektórych przypadkach sektorem o największym poziomie inwestycji w badania i rozwój oraz jednym z sektorów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Branża stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań, takich jak zapewnienie zgodności z przepisami w kontekście intensywnych regulacji, konkurencja na rynku globalnym, ale z koniecznością dostosowania się do specyfiki lokalnej, wykorzystanie nowych technologii (Big Data, sztuczna inteligencja itp.), dostosowanie się do nowych modeli organizacyjnych i modeli pracy w celu zwiększenia poziomu rentowności oraz efektywności operacyjnej i handlowej, a także prowadzenie kompleksowego i odpowiedniego zarządzania ryzykiem (np. uwzględnianie ryzyka z punktu widzenia reputacji).

Nasza praktyka

Oferta rozwiązań Management Solutions jest doskonale dostosowana do specyficznych potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Potrafimy stosować zaawansowane techniki modelowania i przetwarzania danych, definiować i wdrażać mechanizmy zarządzania informacjami i jakości danych, optymalizować i przewidywać procesy, rozwijać funkcje ryzyka w firmach (mapy, apetyt, integracja itp.) oraz pomagać firmom w redefinicji ich strategii HR, funkcji korporacyjnych i planów wydajnościowych czy transformacji Agile.

Powiązane linki