Telekomunikacja

Współpracujemy z operatorami telekomunikacyjnymi w procesie przystosowywania się do nowej ery cyfrowej

Sektor telekomunikacyjny znajduje się w samym sercu cyfrowej transformacji społeczeństwa, które coraz częściej wymaga usług mobilnych, natychmiastowości i interakcji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zmiany te prowadzą do pojawienia się nowych modeli biznesowych, graczy i usług, co dodatkowo zwiększa złożoność wysoce konkurencyjnego rynku.

Operatorzy tradycyjni stoją w obliczu nowego cyklu inwestycyjnego związanego z wdrażaniem sieci nowej generacji (5G) w celu zaspokojenia gwałtownie rosnącego popytu. Jednocześnie obserwują, że marże w ich tradycyjnej działalności (transmisja głosu i danych) szybko się kurczą, a nowe przychody generowane przez "nową gospodarkę" są przechwytywane przez nowych graczy (tzw. over the top).

Aby dostosować się do tej niepewności, operatorzy uruchamiają strategie, które przekształcają branżę, zarówno z punktu widzenia infrastruktury (np. współużytkowanie sieci, wirtualizacja lub tworzenie sieci typu Towercos), a także usług (poprzez tworzenie nowych usług we własnym zakresie lub poprzez strategiczne sojusze z innymi graczami), operacji (poprzez bezprecedensową transformację cyfrową), jak i wizji klienta (wzmacnianie kanałów komunikacji z klientami). Inicjatywy te wymagają wiedzy na temat procesów, narzędzi analitycznych i nowych sposobów pracy, a także będą wymagały koncentracji i uproszczenia na wszystkich poziomach (regulacyjnym, organizacyjnym, biznesowym, technologicznym itd.) w celu osiągnięcia efektywności, sprawności i elastyczności, które są niezbędne do dostosowania się do obecnych zmian i przyszłych wyzwań. 

Nasza praktyka

Management Solutions współpracuje z podmiotami działającymi w tym sektorze, identyfikując nowe usługi zgodne ze strategią i zasobami każdej firmy, opracowując i rozwijając projekty w zakresie doskonałości operacyjnej oraz przekształcając informacje w wiedzę biznesową, która umożliwia optymalny "czas wprowadzania na rynek" w dynamicznym sektorze komunikacji elektronicznej.

Powiązane linki