Dystrybucja

Współpracujemy z dużymi grupami dystrybucyjnymi, które są liderami na swoich rynkach

Obecna sytuacja w branży dystrybucyjnej jest uwarunkowana transformacją modeli biznesowych, która pociąga za sobą konieczność zmiany niektórych głównych osi zarządzania. Sektor ewoluuje swoją ofertę w kierunku podejścia bardziej skoncentrowanego na kliencie, opartego na większym i lepszym zarządzaniu dostępnymi danymi oraz ich udoskonalaniu za pomocą zaawansowanej analityki. Poszukiwanie efektywności operacyjnej wiąże się z procesem ciągłego doskonalenia i przekształcania struktur organizacyjnych, operacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw w celu uzyskania maksymalnej wydajności i wykorzystania zasobów.

W tym sensie świadomość sektora w zakresie rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych we wszystkich ich aspektach (ESG) stanowi wyzwanie w procesie transformacji. Dążenie do realizacji zobowiązań w zakresie redukcji emisji(w odniesieniu do wszystkich rodzajów emisji ), rozwój oparty na gospodarce cyrkulacyjnej, poszukiwanie efektywności energetycznej czy ilościowe określanie wpływu modeli biznesowych na społeczeństwo to istotne zagadnienia w programie działań kierownictwa wyższego szczebla.

Ponadto zmiany w zwyczajach i zachowaniach konsumentów, którzy wymagają lepszej obsługi (opartej na szybkości, dostępności i wygody), oraz sposób, w jaki wchodzą w interakcje z nowymi kanałami wspieranymi przez postęp technologiczny i pojawienie się urządzeń mobilnych, sprawiają, że konieczne jest posiadanie modeli handlowych i logistycznych zdolnych do maksymalnego wykorzystania modelu dystrybucji fizycznej w połączeniu z obecnymi możliwościami handlu elektronicznego.

Wreszcie, pojawienie się nowych rodzajów ryzyka (takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne) lub poprawa zarządzania istniejącymi rodzajami ryzyka (m.in. ryzyko związane z dostawcami lub oszustwa) to kluczowe elementy w obecnym kontekście wysokiej konkurencji w sektorze.

Nasza praktyka

Nasz katalog rozwiązań jest dostosowany do wszystkich typów przedsiębiorstw handlu detalicznego: dystrybucji, sektora tekstylnego, spożywczego itp., zapewniając innowacyjne rozwiązania dla wszelkich nowych wyzwań, przed którymi stają firmy: adaptacja strategii biznesowej, transformacja i wydajność, w tym nowe podejścia do pracy, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem i kontrola oraz gromadzenie i wykorzystywanie danych.

Powiązane linki