Energia

Świadczymy usługi dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw - energetycznych, gazowych, petrochemicznych itd. - zarówno globalnych, jak i lokalnych

Postępująca liberalizacja sektora uwidoczniła brak zróżnicowane oferty produktu/marki w tradycyjnych przedsiębiorstwach (woda, energia elektryczna, gaz itp.). Klient, przyzwyczajony do korzystania z "towarów podstawowych", zamawianych u dostawcy wyznaczonego przez obowiązujące przepisy, nie kojarzył jakości z marką , tak jak o ma miejsce w innych sektorachdziałalności. Zbiega się to w czasie z pojawieniem się i konsolidacją postępu technologicznego, transformacji cyfrowej, wartości danych oraz nowych, bardziej zwinnych sposobów pracy, a także z przekształceniami środowiska spowodowanymi zmianami regulacyjnymi, zmianami na globalnej mapie energetycznej oraz złożoną sytuacją gospodarczą, która wpływa na zużycie energii.

Okoliczności te stawiają liczne wyzwania w zakresie zarządzania, związane nie tylko z "obroną" obecnej pozycji i dywersyfikacją, ale także z tym, jak skutecznie mierzyć, wspierać i zarządzać przedsiębiorstwami poprzez odpowiednie monitorowanie i kontrolowanie różnych rodzajów ryzyka i możliwości związanych z tą działalnością, a także zapewnić dobre praktyki w wypełnianiu zobowiązań biznesowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo korporacje stoją przed wyzwaniem transformacji cyfrowej (inteligentne wykorzystanie danych jako narzędzia do generowania informacji, sensoryzacja, zaawansowana analityka itp.), które w połączeniu z globalną sytuacją makroekonomiczną, rosnącą świadomością społeczeństwa na temat zmian klimatycznych oraz zmianą modeli biznesowych wymagają od korporacji skupienia się na poprawie efektywności i zdolności do generowania trwałej wartości dla klientów i udziałowców. W tym sensie organizacje koncentrują swoją uwagę na innowacyjnych inicjatywach, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

Nasza praktyka

W Management Solutions pomagamy maksymalizować wartość każdej firmy i towarzyszymy jej w wyzwaniach związanych z dywersyfikacją, optymalizując jej potencjał i biorąc pod uwagę strukturalny wpływ na organizację.

Aby osiągnąć sukces, pomagamy w przeprojektowaniu łańcucha wartości pod kątem doskonałości operacyjnej i innowacji technologicznych, a także odpowiedniej struktury kosztów i zarządzania ryzykiem.

Powiązane linki