Profesjonalne usługi doradcze

Entrepreneurship
to face a changing reality

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na 2022

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Kontekst i uzasadnienie wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI) oraz wyzwania związane z interpretowalnością modeli

Przestępstwa finansowe: trendy i wyzwania w erze cyfrowej

Podejście do trendów i wyzwań w zakresie zapobiegania przestępczości finansowej

Wyzwania i możliwości związane z pomiarem wpływu społecznego

Podsumowanie kluczowych ustaleń dotyczących pomiaru i zarządzania wpływem społecznym w biznesie

Inne linki

Noty regulacyjne, raporty ekonomiczne, katedry uniwersyteckie oraz autorskie rozwiązania opracowane przez Firmę (modele zarządzania; zaawansowane modelowanie poprzez komponenty; pomiar ryzyka utraty reputacji; zarządzanie i kontrola ryzyka operacyjnego; zapobieganie praniu pieniędzy; oraz obliczanie i raportowanie kapitału i rezerw).

iDanae Chair (wywiad, dane, analiza i strategia) wspólnie zbudowane przez UPM i Management Solutions

Pracuj z nami

Dołącz do firmy, która oferuje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć maksymalny rozwój zawodowy

Oferty pracy

Poszukujemy utalentowanych, dobrze wykształconych specjalistów, którzy podzielają nasze wartości i pasują do naszej kultury pracy.