Sektor edukacji

Uczestniczymy w transformacji uniwersytetów i instytucji edukacyjnych w odpowiedzi na nowy model edukacji

Sektor edukacji stoi w obliczu poważnej transformacji, której celem jest dostosowanie się do zmian zachodzących w społeczeństwie i sektorach produkcyjnych, co ma istotny wpływ na jego ofertę edukacyjną, procesy i życie uniwersyteckie.

Zapotrzebowanie na studia jest nadal duże w tradycyjnych sektorach (edukacja, zdrowie itp.), ale zapotrzebowanie na profile specjalistyczne w dziedzinie ilościowej i nowych technologii (zarządzanie informacjami i modelowanie, digitalizacja, robotyzacja, Big Data, bezpieczeństwo cybernetyczne itp.) już od dłuższego czasu intensywnie wzrasta, co sprawia, że konieczne jest dokonanie przeglądu zarówno modelu edukacyjnego, jak i zarządzania nim.

W odniesieniu do procesów wewnętrznych transformacja cyfrowa otwiera nowe możliwości w zakresie reorientacji procesów z większym naciskiem na ucznia, usprawnienia procesów administracyjnych poprzez zwiększenie sprawności i wydajności oraz rozwoju zaawansowanych systemów informatycznych, które wzmacniają zdolności analityczne i zarządzania danymi, ułatwiając podejmowanie decyzji.

Wreszcie, ewolucja w kierunku bardziej cyfrowych kampusów (zorientowanych na bardziej digitalnych studentów, oferujących dodatkowe usługi związane z nowymi technologiami i wykorzystaniem danych) oraz bardziej ekologicznych kampusów (dostosowanych do nowych wymogów społecznych związanych z wpływem na środowisko i celami dekarbonizacji) stawia nowe wyzwania w zarządzaniu życiem uniwersyteckim.

Nasza praktyka

Management Solutions prowadzi intensywną działalność w sektorze edukacyjnym, koncentrując się na uniwersytetach, wykorzystując bliskie relacje z najbardziej prestiżowymi instytucjami w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie: transformacji cyfrowej, wydajności, kontroli i orientacji na klienta (studenta) ich procesów, ulepszenia systemu informacyjnego oraz opracowania solidnych planów strategicznych.

Powiązane linki