Aktualizacje przepisów

Mamy stały system nadzoru regulacyjnego

Management Solutions stale monitoruje środowisko regulacyjne, kompilując główne zmiany regulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej.

Regulatory alerts for the quarter Alerty regulacyjne za kwartałRegulacje opublikowane przez organy regulacyjne w bieżącym kwartaleDodatkowe informacje

Quarterly regulatory reports Kwartalne raporty regulacyjneKwartalne zestawienie zmian w przepisach za ostatni rokDodatkowe informacje

Annual regulatory outlook reports Roczne sprawozdania z perspektyw regulacyjnychKompilacja informacji o przepisach z poprzednich latDodatkowe informacje

Powiązane linki