Noty regulacyjne

Prowadzimy ukierunkowany monitoring otoczenia regulacyjnego, mającego wpływ na branże, w których działamy

Management Solutions stale monitoruje zakres przepisów, przygotowując cotygodniowe i kwartalne raporty na temat głównych zmian w przepisach dotyczących branż, w których działa, opracowując noty techniczne dotyczące wszelkich przepisów o szczególnym znaczeniu oraz inwentaryzując podstawowe przepisy mające wpływ na pewne sektory, w których działamy.

Novedades normativas Aktualizacje przepisów prawnychAktualizacje przepisów (bieżący kwartał, inne kwartały bieżącego roku i lata poprzednie)Dodatkowe informacje

Notas técnicas normativas Uwagi techniczne dotyczące przepisówUwagi techniczne zawierające streszczenia i analizy rozwoju regulacji o dużym wpływieDodatkowe informacje

Powiązane linki