Raporty dotyczące perspektyw makroekonomicznych

Wyniki głównych wskaźników makroekonomicznych i sektorowych w głównych krajach, w których prowadzimy działalność

Management Solutions stale monitoruje rozwój kluczowych wskaźników makroekonomicznych (PKB, stopa bezrobocia, CPI itp.) gospodarek, w których firma jest bardziej obecna, i wyciąga wnioski na temat ich przewidywanego rozwoju w nadchodzących miesiącach.

Ta działalność monitorująca przekłada się na dwie publikacje kwartalne: i) raporty dotyczące perspektyw makroekonomicznych skupiający się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz ii) szczegółowy raport krajowy, który oprócz lokalnych informacji makroekonomicznych zawiera przegląd wskaźników dla poszczególnych branż (bankowość i ubezpieczenia, energia i telekomunikacja).

 


Global macroeconomic outlook report 1Q24

Watch video

Raport o sytuacji gospodarczej na świecie

Europa

Ameryki

Azja

Oceania

Raport o sytuacji gospodarczej na świecie

Europa

Ameryki

Azja

Oceania

Powiązane linki