Raporty dotyczące perspektyw makroekonomicznych

Wyniki głównych wskaźników makroekonomicznych i sektorowych w głównych krajach, w których prowadzimy działalność

Management Solutions stale monitoruje rozwój kluczowych wskaźników makroekonomicznych (PKB, stopa bezrobocia, CPI itp.) gospodarek, w których firma jest bardziej obecna, i wyciąga wnioski na temat ich przewidywanego rozwoju w nadchodzących miesiącach. Monitoring ten znajduje odzwierciedlenie w naszym kwartalnym "Raporcie na temat perspektyw makroekonomicznych" (Macroeconomic Outlook Report), który zawiera również informacje na temat kluczowych wskaźników mających wpływ na branże, w których działają instytucje finansowe (bankowość i ubezpieczenia) oraz na branżę energetyczną i telekomunikacyjną.

Lista ostatnich opublikowanych raportów dotyczących prognoz makroekonomicznych.

Europa

Ameryki

Azja

Europa

Ameryki

Azja

Powiązane linki