Profesjonalne usługi doradcze

Creating Value in the age of Artificial Intelligence

Raport na temat odpowiedzialności
korporacyjnej 2023

Rozwój LLM: od podstaw do wdrożenia

Dogłębna analiza obecnego krajobrazu LLM (dużych modeli językowych) i refleksje na temat ich przyszłych perspektyw

Wodór

Badanie roli wodoru jako niezbędnego nośnika energii w ewolucji w kierunku gospodarki zdekarbonizowanej

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Kontekst i uzasadnienie wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI) oraz wyzwania związane z interpretowalnością modeli

Inne linki

Noty regulacyjne, raporty ekonomiczne, katedry uniwersyteckie oraz autorskie rozwiązania opracowane przez Firmę (modele zarządzania; zaawansowane modelowanie poprzez komponenty; pomiar ryzyka utraty reputacji; zarządzanie i kontrola ryzyka operacyjnego; zapobieganie praniu pieniędzy; oraz obliczanie i raportowanie kapitału i rezerw).

iDanae Chair (wywiad, dane, analiza i strategia) wspólnie zbudowane przez UPM i Management Solutions

Pracuj z nami

Dołącz do firmy, która oferuje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć maksymalny rozwój zawodowy.

Oferty pracy

Poszukujemy utalentowanych, dobrze wykształconych specjalistów, którzy podzielają nasze wartości i pasują do naszej kultury pracy.