Przemysł wytwórczy

Zwiększamy wydajność poprzez optymalizację i cyfrową transformację procesów

Po kilku latach efektywnego wzrostu, branży ponownie zagraża wspomniany wcześniej kontekst makroekonomiczny. Przemysł europejski odczuwa skutki wojen handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz innych globalnych zawirowań, które destabilizują krajobraz gospodarczy i polityczny.

Najbardziej ucierpiał sektor motoryzacyjny, którego indeksy odzwierciedlają spadek produkcji i eksportu. Sektory hutniczy oraz chemiczny wydają się lepiej znosić ten wpływ.

W konsekwencji globalnego spowolnienia i delokalizacji łańcucha wartości w przemyśle, firmy potrzebują procesu ciągłego doskonalenia i transformacji, aby zminimalizować wpływ zewnętrznych zagrożeń i wewnętrznych słabości.

W tym kontekście transformacja cyfrowa, rozumiana w różnych znaczeniach jako wydobywanie wartości z danych, automatyzacja i robotyzacja, inteligentne zarządzanie i nowe sposoby pracy oraz nowe modele biznesowe, odgrywa w przemyśle fundamentalną rolę w zwiększaniu konkurencyjności i ograniczaniu kosztów wynikających z nieefektywności.

Nasza praktyka

Management Solutions świadczy usługi dla wielu rodzajów firm z sektora przemysłowego. Nasza propozycja doskonale dostosowuje się do ich potrzeb, pozwalając nam reagować na wszelkiego rodzaju wymagania związane z transformacją technologiczną i cyfrową, optymalizacją procesów, zwiększeniem wydajności i zarządzaniem ryzykiem (operacyjnym, związanym z dostawcami, regulacyjnym), a także umożliwiając zwiększanie wartości dostępnych informacji dzięki analityce predykcyjnej w procesie podejmowania decyzji i zarządzaniu danymi.

Powiązane linki