Publikacje i wydarzenia

Dzielimy się wiedzą ekspercką generowaną przez Kancelarię fFirmę z szerszą branżą i społecznością

Management Solutions prowadzi stały harmonogram działań zewnętrznych, obejmujący publikację analiz makroekonomicznych, raportów branżowych i innych opracowań.

Ponadto nasz raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zawiera przejrzyste i szczegółowe informacje na temat wpływu naszej działalności na różnych interesariuszy.