Transformacja: organizacja, procesy i technologia

Przekształcamy firmy, osiągając znaczną poprawę wydajności, jakości i kontroli

Każda organizacja nieustannie analizuje, redefiniuje i wymyśla na nowo sposób prowadzenia działalności.

Optymalizacja struktury organizacyjnej i przekształcanie jej w kierunku modeli zwinnych, wdrażanie nowych sposobów myślenia/kultury współpracy i innowacji, cyfryzacja procesów end-to-end w celu ich uproszczenia, przeformułowanie modeli zarządzania, przekształcanie danych w wartościowe informacje (analityka procesowa) oraz wykonywanie tych wszystkich czynności z ciągłym naciskiem na poprawę doświadczeń klienta końcowego to jedne z najważniejszych wyzwań dla organizacji.

Wprowadzenie przekrojowej wizji w zarządzaniu rozwojem i sprzedażą produktów i usług, rozumienie biznesu jako sumy procesów z wizją end-to-end, jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Obecnie, aby móc konkurować w obecnej sytuacji rynkowej, musimy być w stanie zapewnić sobie dużą elastyczność i szybkość adaptacji.

Dlatego sukces polega na znalezieniu najlepszego sposobu wprowadzania zmian, dopasowaniu wyznaczonych celów do właściwego planu wdrożenia, który gwarantuje optymalną integrację zmian na wszystkich poziomach firmy.

Nasza praktyka

W Management Solutions oferujemy naszym klientom najlepsze praktyki na rynku w zakresie transformacji z wizją holistyczną (organizacja, procesy, zarządzanie i kultura), dążąc do uzyskania wpływu na efektywność, jakość/doświadczenie klienta, produktywność i kontrolę operacyjną, co jest jedną z kluczowych kompetencji Management Solutions.

Zakres naszych usług

 • Przekształcenie modeli organizacyjnych i produkcyjnych poprzez opracowanie planów wydajności z wizją 360º.
 • Ewolucja w kierunku ekosystemów Agile (struktury organizacyjne, modele działania, ceremonie itp.).
 • Transformacja i cyfryzacja procesów end-to-end (BPM, RPA, OCR, AI itp.).
 • Optymalizacja struktur i modeli organizacyjnych (narzędzia i metodologia doboru wielkości itp.).
 • Korporatyzacja i/lub centralizacja funkcji (np. tworzenie Hubów / Centrów Usług Wspólnych).
 • Programy integracji firmy/funkcji.
 • Optymalizacja modeli zarządzania skargami i roszczeniami.
 • Transformacja działalności operacyjnej/zapleczach administracyjnych (Operations Master Plans, Big Data Analytics stosowane w zapleczach administracyjnych, modele outsourcingu i zarządzanie BPO, plany ciągłości działania itp.)
 • Tworzenie i wdrażanie wspólnych przedsięwzięć z zastosowaniem mechanizmów agile.
 • Zastosowanie technik myślenia projektowego, współtworzenia, grupy fokusowej, mystery shopping itp.
 • Mechanizmy optymalizacji kosztów w oparciu o budżetowanie zerowe (Zero Base Budgeting).

Powiązane linki