Zarządzanie ryzykiem i kontrola

Zapewniamy najlepsze rozwiązania w zakresie skutecznego zarządzania i kontroli ryzyka oraz ułatwiamy całościowe spojrzenie na tę kwestię

Bez wątpienia słowo "ryzyko" podsumowuje i definiuje praktycznie wszystkie decyzje biznesowe: ryzyko kredytowe, rynkowe, strukturalne, operacyjne, utraty reputacji, społeczno-środowiskowe, strategiczne, biznesowe, itp. Krótko mówiąc, ryzyko związane z prawidłowym zarządzaniem działalnością organizacji biznesowej.

Obecne otoczenie konkurencyjne naraża wszystkie firmy, w mniejszym lub większym stopniu, na wszystkie wyżej wymienione rodzaje ryzyka, a ponadto wymaga od nich przestrzegania pewnych wymogów formalnych i regulacyjnych, które mają zastosowanie do każdej organizacji, w zależności od sektora działalności, struktury aktywów i rynków.

Oprócz tych "obowiązkowych" aspektów nie ma wątpliwości, że aktywne zarządzanie ryzykiem związanym z każdą działalnością jest jednym z głównych, jeśli nie najważniejszym, zadań kierownictwa wyższego szczebla.

Nasza praktyka

Opierając się na dogłębnej znajomości branży, związanych z nią wymogów w zakresie kontroli i zarządzania oraz obowiązujących przepisów, Management Solutions oferuje najlepsze na rynku rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać ryzykiem w organizacji.

Zakres naszych usług

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, wskaźnik RAROC i wycena.
 • Ryzyko kredytowe.
 • Ryzyko rynkowe.
 • Ryzyko strukturalne (stopy procentowej, walutowe i płynności).
 • Ryzyko operacyjne.
 • Ryzyko modelu.
 • Ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów i postępowaniem.
 • Ryzyko utraty reputacji.
 • Ryzyko społeczno-środowiskowe.
 • Ryzyko strategiczne i biznesowe.
 • Zabezpieczenia
 • Kapitał ekonomiczny i regulacyjny.
 • Planowanie kapitałowe i testy warunków skrajnych.
 • Organizacja i zarządzanie funkcją ryzyka.

Powiązane linki