Turystyka

Wspieramy procesy transformacji i innowacji w poszukiwaniu efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze

Branża turystyczna stała się jednym z kluczowych sektorów wzrostu w krajach rozwiniętych. Jednak, jak wspomniano wcześniej , jest to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią. W związku z tym silny wpływ ograniczeń w mobilności i korzystaniu z infrastruktury w dużym stopniu warunkował jego ewolucję.

Jestto sektor, który wyróżnia się wysoką konkurencyjnością, w którym ośrodki i operatorzy konkurują ze sobą, aby być najbardziej atrakcyjnymi dla klientów w zmieniającym się otoczeniu, charakteryzującym się pojawianiem się nowych konkurentów, zmianą potrzeb klientów lub pojawieniem się na rynku nowych modeli biznesowych (takich jak turystyczne domy czynszowe).

Aby odpowiedzieć na te warunki i po przezwyciężeniu pandemii, sektor musi być w stanie umieścić klienta w centrum swojego strategicznego myślenia, w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanej oferty i zwiększenia wskaźników efektywności we wszystkich dziedzinach (operacyjnej, zarządzania, itp.), wykorzystując digitalizację i zastosowanie nowych technologii.

Nasza praktyka

W Management Solutions pomagamy liderom w sektorze turystycznym sprostać nowym wyzwaniom, przed którymi stoją, głównie w wyniku transformacji cyfrowej, poprzez dostarczanie konkretnych rozwiązań, które stanowią wartość dodaną. Towarzyszymy organizacjom w ich sprawnej transformacji, uczestniczymy w wykorzystywaniu danych w celu przekształcania ich w decyzje biznesowe poprzez modelowanie i zaawansowaną analitykę, a także pomagamy im właściwie zarządzać ryzykiem, które może zagrozić realizacji celów (diagnoza funkcji ryzyka, mapowanie ryzyka i ubezpieczeń, ryzyko klimatyczne itp.)

Powiązane linki