Budownictwo i infrastruktura

Współpracujemy z największymi firmami infrastrukturalnymi i wiodącymi firmami budowlanymi w sektorze budownictwa mieszkaniowego

Sektor budowlany wykazuje korzystne prognozy wzrostu w perspektywie średnioterminowej, głównie ze względu na wzrost zapotrzebowania na mobilność wynikający ze wzrostu demograficznego, zwłaszcza w miastach, oraz związaną z tym zmianę paradygmatu. Jednocześnie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią sparaliżował w krótkim czasie działalność sektora, wpływając na bezpośrednie zatrudnienie i na osoby trzecie, a także pogłębił brak środków publicznych na utrzymanie i rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia spójności społecznej, rozwoju przemysłu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dlatego w Europie plany rządowe wynikające z unijnego programu finansowania Next Generation muszą umożliwiać i uruchamiać mechanizmy generujące rozsądny scenariusz opłacalności projektów oraz sprzyjać współpracy i zwinności podmiotów prywatnych i publicznych.

Na poziomie regulacyjnym kluczowym czynnikiem w określaniu potrzeb sektora w perspektywie średnio- i długoterminowej jest globalny rozwój technologiczny i trendy w innych sektorach działalności (mobilność elektryczna, zielony wodór, cele dekarbonizacji, itp.).

Ze swojej strony firmy z tego sektora dokładają wszelkich starań, aby rozwijać i wprowadzać do swoich procesów biznesowych transformację cyfrową w postaci innowacyjnych technologii, które zapewniają im przewagę konkurencyjną i umożliwiają poprawę wydajności.

Nasza praktyka

Management Solutions odpowiada na potrzeby firm budowlanych i infrastrukturalnych, promując zarządzanie ryzykiem, rozwój modeli kontroli wewnętrznej i zgodności, wsparcie dla funkcji finansowych w zakresie zarządzania płynnością, planowania finansowego i dostosowania do nowych przepisów, wsparcie dla wyzwań związanych z ryzykiem klimatycznym i zrównoważonym rozwojem oraz ewolucję funkcji IT w ramach transformacji cyfrowej.

Powiązane linki