Technologia

Pomaganie organizacjom w dostosowaniu się do nowego ekosystemu cyfrowego

Przemysł technologiczny znajduje się obecnie w epicentrum transformacji innych branż, stanowiąc centralną oś czwartej rewolucji przemysłowej, która zapoczątkuje poważne zmiany w sferze gospodarczej i społecznej. Gwałtowny wzrost możliwości technologicznych i spadek ich kosztu, wzrost łączności, powszechny dostęp do informacji oraz rozwój sztucznej inteligencji - między innymi te czynniki sprawiły, że technologia stała się siłą napędową głębokich zmian. Prowadzi to do powstawania nowych modeli biznesowych, które lepiej wykorzystują zainstalowaną moc, są bardziej wydajne i sprzyjają otwartym innowacjom.

Szybka ewolucja technologiczna przyspiesza proces transformacji cyfrowej, dając początek nowym koncepcjom, takim jak "hiper-automatyzacja" połączenie narzędzi automatyzacji z uczeniem maszynowym,”multi-experience” odnoszącym się do zmiany doświadczeń użytkownika z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, , "demokratyzacja danych”rozwój i wiedzaprzy wsparciu specjalistów w systemach eksperckich, „człowiek rozszerzony” z urządzeniami zwiększającymi umiejętności poznawcze, „etyczne podejście" do wykorzystania sztucznej inteligencji, "rozproszoną chmurę obliczeniową" przechodzącą od modelu chmury scentralizowanej do modelu rozproszonego geograficznie, "przetwarzanie brzegowe" zwiększające przetwarzanie informacji i dostarczanie treści w pobliżu źródeł danych, "autonomiczne i współpracujące obiekty" z intensywnym zastosowaniem sztucznej inteligencji lub „konsolidację blockchain” jako platformy optymalizacji transakcji i śledzenia aktywów.

Kluczowe znaczenie ma to, aby firmy z sektora technologicznego były w stanie dostosować swoje organizacje poprzez ukierunkowanie zarządzania talentami w stronę innowacji i reagowanie na zagrożenia związane z nowym kontekstem (np. poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego), ułatwiając tym samym innym branżom generowanie wartości poprzez ich własną cyfrową transformację.

Nasza praktyka

Propozycja firmy Management Solutions, oparta na specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, dostosowuje się do specyfiki każdego sektora. Pomagamy organizacjom dostosować się do nowego ekosystemu cyfrowego, wykorzystując chmurę do zwiększenia wydajności, wspierając innowacje w ofercie usług i skracając czas wprowadzania ich na rynek, zarządzając ryzykiem technologicznym i ograniczając je, wydobywając wartość z dużych zbiorów danych (Big Data) oraz dostosowując procesy poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji.

Powiązane linki