Strategia

Wspieramy kierownictwo przedsiębiorstw w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Strategię rozumiemy jako naukę wykorzystywaną przez liderów do rozwiązywania problemów. W wymiarze biznesowym strategia przyjmuje formę odpowiedniej i zrozumiałej wizji firmy, która jasno określa drogi obrane przez każdą organizację w celu maksymalizacji oczekiwań jej klientów, pracowników i udziałowców.

Wizja ta musi być uzupełniona odpowiednią realizacją taktyczną i operacyjną, która warunkuje codzienną działalność firmy.

Biorąc pod uwagę coraz bardziej zmienny charakter dzisiejszego środowiska biznesowego, strategia wymaga dużej klarowności i zdolności przewidywania, w połączeniu z wysokim poziomem praktyczności i dużą elastycznością. Definicje "pierwszego poziomu" muszą być uzupełnione konkretnymi planami działań, dostosowanymi do konkretnych możliwości i okoliczności każdej firmy.

W Management Solutions uważamy, że cztery podstawowe elementy każdego strategicznego przeprojektowania to: konkretność, praktyczność, jasność i elastyczność.

Ponadto w warunkach ciągłych zmian coraz ważniejsze jest, aby firmy posiadały zdolność do wprowadzania innowacji poprzez włączanie nowych elementów, które wzbogacają ich działalność biznesową. Zrozumienie względnej pozycji w stosunku do konkurencji pozwala na przewidywanie możliwych ruchów w celu włączenia innowacji jako czynnika różnicującego strategię biznesową.

Nasza praktyka

Współpracujemy z naszymi klientami w celu poszukiwania i budowania najlepszych alternatyw dla wzrostu poprzez kształtowanie odpowiedniej strategii na poziomie korporacji i/lub jednostki biznesowej.

Współpracujemy z kierownictwem wyższego szczebla, wyjaśniając alternatywne rozwiązania, redefiniując koncepcje i określając rozwiązania ilościowe. Nasi konsultanci doskonale rozumieją perspektywę biznesową - rozumieją rynki i panujące na nich trendy - oraz wykorzystują specyficzną wiedzę o każdej firmie, jej rynkach i różnych zaangażowanych podmiotach, aby zapewnić prawidłową realizację wyzwań krótko- i średnioterminowych.

W naszym Obserwatorium Nowych Modeli Biznesowych monitorujemy i analizujemy trendy oraz innowacyjne elementy, które przyczyniają się do wzbogacenia i ewolucji różnych obszarów działalności.

 Zakres naszych usług

  • Strategia i ład korporacyjny.
  • Planowanie strategiczne i wpływ wymiaru cyfrowego.
  • Ewolucja w kierunku zrównoważonych modeli firm.
  • Zarządzanie jednostkami biznesowymi/liniami usługowymi.
  • Strategia dotycząca ludzi.
  • Zarządzanie i ulepszanie doświadczeń akcjonariuszy.
  • Ramy innowacji i ocena nowych modeli biznesowych.

Powiązane linki