Aktualności i wydarzenia

Organizujemy lub uczestniczymy w działaniach uniwersyteckich, prezentacjach informacyjnych i konferencjach, wspieramy społeczność lokalną i wydarzenia sportowe

Firma organizuje i aktywnie uczestniczy w seminariach i wykładach skierowanych do branż, w których działa, jako część swojego zaangażowania w szerzenie wiedzy. Ponadto, Management Solutions organizuje wewnętrzne wydarzenia komunikacyjne skierowane do swoich specjalistów, wydarzenia uniwersyteckie,  programy sponsorskie i patronackie nad  instytucjami kulturalnymi, zawody sportowe oraz kampanie społeczne, taktując to jako fundamentalną część swojego zaangażowania na rzecz środowiska.

Patrocinio y mecenazgo Sponsoring i patronatManagement Solutions prowadzi politykę sponsoringu i patronatu nad stowarzyszeniami i instytucjami
Dodatkowe informacje

Acción Social Akcja społecznaAkcje solidarnościowe organizowane przez Firmową Grupę Akcji Społecznej
Dodatkowe informacje

Universidad UniwersytetProwadzenie zajęć i seminariów, współpraca z fundacjami uniwersyteckimi itp.
Dodatkowe informacje

Club Deportivo Klub SportowySport wewnętrzny i zewnętrzny dla profesjonalistów specjalistów z Management Solutions
Dodatkowe informacje

Otros eventos Inne wydarzeniaWydarzenia organizowane dla specjalistów z Management Solutions
Dodatkowe informacje

Powiązane linki