Rząd

Współpracujemy ze służbą cywilną, projektując i wdrażając usprawnienia w jej organizacji, procesach i systemach

Obecna sytuacja rynkowa wymaga od działań publicznych znacznych wysiłków w zakresie optymalizacji budżetowej. Wymaga to koniecznie poprawy wydajności i efektywności wszystkich agencji rządowych, które koncentrują dużą część swoich działań na utrzymaniu lub poprawie jakości usług, optymalizując zarządzanie swoimi kosztami strukturalnymi.

Aby złagodzić wpływ COVID-19 na gospodarkę i z kolei doprowadzić do transformacji systemów produkcyjnych w kierunku bardziej zrównoważonej i cyfrowej gospodarki, opracowano duże plany transformacji, na przykład w przypadku Unii Europejskiej - Next Generation EU. Jest to tymczasowy instrument naprawczy, wyposażony w 750 mld euro, który pomoże naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa. W założeniu Europa po zakończeniu pandemii COVID-19 ma być bardziej ekologiczna, cyfrowa, odporna i lepiej przystosowana do obecnych i przyszłych wyzwań.

Ponadto agencje rządowe zajmują się programami włączania nowych technologii do funkcjonowania sektora publicznego. Programy te, określane zwykle mianem e-administracji, mają na celu zwiększenie efektywności, przejrzystości i udziału obywateli poprzez szersze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do tego dochodzi rosnące zainteresowanie modelowaniem ogromnych ilości danych jako narzędziem przyczyniającym się do realizacji tych celów.

Dodatkowo, włączenie technologii do procesów administracyjnych, regulacyjnych i nadzorczych doprowadziło do powstania narzędzi zwanych odpowiednio GovTech, RegTech i SupTech, które ułatwiają przestrzeganie przepisów i usprawniają procesy dzięki wykorzystaniu m.in. uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego i blockchain.

Wszystko to sprzyja podejściu, które pozwala na przekształcenie usług publicznych poprzez wprowadzenie usprawnień w organizacji, procesach i systemach, które uwzględniają korzyści płynące z cyfryzacji całego społeczeństwa.

Nasza praktyka

Management Solutions pomaga agencjom rządowym w bardziej efektywnym podejściu do obywateli, optymalizując procesy i dostosowując oferowane usługi do indywidualnych potrzeb. Współpracujemy przy poprawie wydajności i sprawności bieżącego świadczenia usług, projektując i wdrażając rozwiązania, które umożliwiają szybkie reagowanie na potrzeby rynku, przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności i skalowalności oraz niezbędnej optymalizacji dostępnych zasobów, aby móc sprostać wymaganiom w najbliższej przyszłości.

Enlaces relacionados