Informacje zarządcze i finansowe

Projektujemy i wdrażamy modele informacyjne służące do zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia księgowości: rachunkowości finansowej, sprawozdawczości regulacyjnej, kontroli zarządczej, analizy kosztów, budżetowania finansowego, itp.

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem znacznie skomplikowało efektywne wykorzystanie informacji, którymi posługują się różne szczeble kierownicze organizacji.

Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem szczegółowości informacji, połączonym z dramatycznym wzrostem złożoności i szczegółowości wymagań niezbędnych do właściwego zarządzania każdym obszarem odpowiedzialności, a także z większymi wymaganiami regulacyjnymi.

Posiadanie wykonawczego, prostego i konkretnego systemu informacji finansowej, który przetwarza ogromną ilość i złożoność danych wspierających działalność naszych organizacji, a także narzędzi pozwalających na odpowiednie planowanie finansowe w różnych scenariuszach, stało się prawdziwą nauką.

Nasza praktyka

W Management Solutions posiadamy zespół specjalizujący się w definiowaniu i wdrażaniu najbardziej odpowiednich metod pomiaru w celu właściwego zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, a także w celu spełnienia wymogów oficjalnych sprawozdań finansowych i wymagań organów regulacyjnych.

W oparciu o zrozumienie wymagań każdego szczebla zarządzania obejmujemy wszystkie etapy niezbędne do jego prawidłowego wdrożenia. Definiujemy procesy generowania informacji księgowych i sprawozdawczości regulacyjnej, a także modele pomiaru rentowności i planowania biznesowego; zatwierdzamy, modyfikujemy i ustalamy źródła informacji; definiujemy procesy transformacji (obliczenia i metryki); interweniujemy w zakresie wdrażania technologii niezbędnych do prawidłowego działania, zapewniając maksymalne wykorzystanie tych narzędzi.

Zakres naszych usług

  • Raportowanie zarządcze i pulpity nawigacyjne.
  • Modele do obliczania rentowności i monitorowania wyników działalności (segmenty, kanały itp.).
  • Modele alokacji kosztów i analiza kosztów.
  • Pomiar stopnia wykorzystania kanałów cyfrowych i wkładu cyfrowej wartości biznesowej (digital P&L).
  • Budżetowanie, modele prognozowania zysków i strat w różnych scenariuszach oraz zastosowanie uczenia maszynowego w dziedzinie finansów.
  • Architektura rachunkowości i konsolidacji; dostosowanie spółek do sprawozdawczości regulacyjnej.
  • Dostosowanie do nowych międzynarodowych (MSSF) i lokalnych przepisów o rachunkowości.
  • Modele zarządzania informacją a jakość danych finansowych.
  • Wsparcie w transformacji procesów finansowych, poprawa efektywności, kontroli, jakości i systemów.
  • Definiowanie architektur systemów informatycznych rachunkowości i zarządzania wykorzystujących technologie Big Data i Cloud.

Powiązane linki