Katedra oddziaływania społecznego

Katedra Oddziaływania Społecznego utworzona w ramach współpracy między Papieskim Uniwersytetem Comillas, Fundacją Open Value, Fundacją Repsol i Management Solutions

Katedra Oddziaływania Społecznego, powołana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Biznesowych (Comillas ICADE) Papieskiego Uniwersytetu Comillas i wspierana przez Fundację Open Value, Fundację Repsol oraz Management Solutions, ma na celu promowanie wiedzy, badań i innowacji w zakresie inwestycji w oddziaływanie. Łączy ono zrównoważony wzrost firm z wpływem społecznym i środowiskowym ich działalności i inwestycji.


Social impact Chair

Watch video

Katedra zapewnia przestrzeń do dyskusji i refleksji, a także szkolenia dla wyspecjalizowanych specjalistów. Tworzy pionierski w Hiszpanii ”think tank” wiedzy, w którym znani eksperci będą zastanawiać się nad przyszłością inwestycji w tej dziedzinie, nad pomiarem wpływu, zarządzaniem ryzykiem i promowaniem przejrzystości w dziedzinie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

Najnowsze wiadomości od przewodniczącego

Najnowsze publikacje przewodniczącego

Powiązane linki