Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest kluczowym elementem naszego zarządzania strategicznego

Pozytywna ewolucja naszej organizacji wiąże się z przyjęciem większej odpowiedzialności we wszystkich obszarach i w stosunku do wszystkich naszych interesariuszy. W 2006 roku Management Solutions opublikowało swój pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Od tego czasu każdy kolejny raport CSR jest przygotowywany z myślą o dzieleniu się naszymi doświadczeniami i wynikami ze wszystkimi akcjonariuszami oraz o przedstawieniu najważniejszych konsekwencji naszych działań, a także zobowiązań na przyszłość.


Management Solutions CSR

Watch video

W tym celu co roku aktualizujemy najważniejsze osiągnięcia firmy w ciągu roku, zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i w kategoriach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, we wszystkich krajach, w których prowadzi ona działalność, wyznaczając konkretne cele, które posłużą jako wytyczne do działań na kolejny rok. Odpowiedzialność społeczna jest strategicznym elementem podejścia biznesowego Management Solutions.

Przygotowując nasz raport, korzystamy z wytycznych i zaleceń międzynarodowych organizacji benchmarkingowych, takich jak Global Reporting Initiative (GRI), których misją jest poprawa jakości, rygoru i użyteczności raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto struktura treści ma na celu ułatwienie czytania, konsultowania i zrozumienia raportu przez wszystkich naszych interesariuszy.

Dostępne dokumenty:

MRSC 2023 Raport o odpowiedzialności społecznej
icrosite dostępne w językach: Hiszpański - Angielski - Portugalski

Powiązane linki