Własne rozwiązania

Opracowujemy i wdrażamy własne rozwiązania w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb branż, w których działamy.

Złożoność ryzyka biznesowego i rosnące potrzeby w zakresie zarządzania ryzykiem zachęcają do opracowywania rozwiązań umożliwiających skuteczne reagowanie na różne wymiary tego problemu. Do tego dochodzą stale rosnące i coraz bardziej wyczerpujące wymogi regulacyjne, które przyspieszają procesy dostosowywania infrastruktur i architektur technologicznych, oraz doskonalenie technik identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka oraz sprawozdawczości.

Nasza oferta rozwiązań

W tym kontekście firma Management Solutions opracowała własne rozwiązania, które zostały wdrożone w wielu jednostkach i organizacjach publicznych. Rozwiązania te są utrzymywane i stale rozwijane w celu dostosowania ich do najnowszych wymogów prawnych w możliwie najkrótszym czasie. Rozwiązania te stanowią kompleksową odpowiedź na kluczowe kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, rygorystycznie spełniając wymogi regulacyjne, a jednocześnie zapewniając obsługę na poziomie zarządzania przedsiębiorstwami: SIRO (Zintegrowany System Ryzyka Operacyjnego), MIR (system kalkulacji kapitału i raportowania ryzyka), Paladin (system zapobiegania praniu brudnych pieniędzy), GAMMA (system zarządzania modelami), Modelcraft (system do budowy modeli przez komponenty - w tym algorytmy uczenia maszynowego) oraz Hatari (system zarządzania ryzykiem utraty reputacji).

Powiązane linki