Logistyka i transport

Wspieramy liderów w sektorze transportu i logistyki w ich transformacji organizacyjnej, informacyjnej i w zakresie zarządzania ryzykiem

Sektor logistyki i transportu przechodzi głębokie przeobrażenia w związku z pojawieniem się ważnych wyzwań, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną (optymalizacja tras, opakowań, wykorzystanie paliw alternatywnych itp.), duża konkurencja cenowa, wzrost kosztów energii czy powstanie dużych operatorów handlu elektronicznego posiadających własne struktury logistyczne.

Wyzwania te sprawiły, że konieczne stało się skupienie uwagi na wydajności, czyli dążeniu do efektywnego wykorzystania zasobów. Podjęto również wysiłki w celu poprawy doświadczeń podróżnych, wykorzystując korzyści płynące z transformacji cyfrowej, zwiększając personalizację, wykorzystując technologie mobilne, zaawansowane modelowanie i zarządzanie danymi.

Z drugiej strony, rozwój handlu elektronicznego nadal stanowi dźwignię wzrostu w sektorze logistyki, w którym zastosowanie nowych technologii również ma charakter całkowicie przełomowy. W tym sensie takie trendy, jak zrobotyzowane magazyny, elastyczność w fazie dostawy w celu zaspokojenia potrzeb klientów, wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji tras oraz - na mniej zaawansowanym etapie - autonomiczny transport, będą oznaczać bezprecedensową transformację biznesową w tym sektorze.

Nasza praktyka

W Management Solutions wspieramy liderów w sektorze transportu i logistyki w zakresie transformacji organizacyjnej (wdrażanie programów zwiększania wydajności i sprawnego przekształcania procesów oraz poprawa zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście cyfrowym), transformacji informacyjnej (dostarczając im zaawansowane techniki modelowania, zarządzania danymi i ich przetwarzania, modele optymalnego wykorzystania informacji, modele analityczne i budżetowe itp.) oraz zarządzania ryzykiem (opracowywanie map i metodologii pomiaru ryzyka, map zapewnienia i kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem i zrównoważonym rozwojem itp.)

Powiązane linki