Inne wydarzenia

Imprezy komunikacji wewnętrznej są kluczowym elementem integracji dla wszystkich naszych specjalistów

Wśród inicjatyw z zakresu komunikacji wewnętrznej (intranet, polityka kadrowa), których celem jest wzmocnienie spójności i integracji wszystkich pracowników Management Solutions, należy wymienić imprezy firmowe organizowane przez firmę dla swoich pracowników. Głównym wydarzeniem komunikacyjnym organizowanym przez Management Solutions jest Yearly Meeting. Jest to coroczny międzynarodowy zjazd, który gromadzi dużą część pracowników Firmy i który odbywa się pod koniec lipca, kończąc w ten sposób rok finansowy. 

Na tym dorocznym spotkaniu partnerzy prezentują specjalistom z Management Solutions podsumowanie wyników i najważniejszych osiągnięć w roku finansowy, a także wyzwania na nadchodzący rok finansowy, pogrupowane zgodnie z naszymi sześcioma filarami strategicznymi: dywersyfikacją, zyskownym wzrostem, innowacjami, badaniami i rozwojem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacją i elastycznością organizacyjną.

Do wygłoszenia referatów na naszym dorocznym spotkaniu zapraszamy również dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej niektórych dużych podmiotów, a także przedstawicieli świata nauki. W ten sposób specjaliści firmy mają możliwość zapoznania się z różnymi podejściami i punktami widzenia na dziedziny związane z naszą działalnością, prezentowanymi przez najwyższej klasy menedżerów.

Latest news: Other Events

News archive: Other events

Powiązane linki