CONTENTS

 

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby odpowiedzialnej
 2. Wymagane aktualne dane
 3. Informacje ogólne: opis informacji zawartych w Polityce prywatności
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez MS
 5. Korzystanie z praw
 6. Pliki Cookie
 7. Nieletni

 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby odpowiedzialnej

GMS Management Solutions, S.L., spółka z siedzibą przy Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madryt, Hiszpania, o numerze identyfikacji podatkowej B-83509307, telefon +34 91 183 0800 (zwana dalej "MS" lub "Spółką") jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu wykorzystania przez Spółkę danych osobowych użytkownika strony internetowej.
Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji o prawach użytkownika wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ("RODO"). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Firmą pod adresem: privacy@managementsolutions.com.

2. Wymagane aktualne dane

Wszystkie pola w formularzu oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione, a pominięcie któregokolwiek z nich może uniemożliwić dostarczenie żądanych usług lub informacji.
Użytkownik zobowiązany jest podać informacje zgodne z prawdą tak, aby były one zawsze aktualne i nie zawierały błędów. Użytkownik powinien jak najszybciej poinformować Spółkę o wszelkich zmianach i korektach swoich danych osobowych, które mogą nastąpić, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@managementsolutions.com.

Klikając przycisk "Akceptuję" umieszczony w wyżej wymienionych formularzach, użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje i dane są dokładne i zgodne z prawdą.

3. Informacje ogólne: opis informacji zawartych w polityce prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajduje się tabela zawierająca następujące informacje dotyczące każdej z różnych operacji przetwarzania danych wykonywanych przez spółkę:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, tj. powód, dla którego spółka przetwarza dane osobowe.
 2. Podstawy prawne, które pozwalają na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę dla każdego ze wskazanych celów.
 3. Ewentualne przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, a także powód takiego przekazywania. W tym celu informujemy, że nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo.
 4. Informujemy, że możesz zażądać bardziej szczegółowych informacji na temat odbiorców Twoich danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@managementsolutions.com, wskazując konkretne przetwarzanie, o którego odbiorcach chciałbyś uzyskać informacje.
 5. Istnienie potencjalnych międzynarodowych transferów danych.
 6. Okres przechowywania przekazanych nam danych. Informujemy, że dane użytkownika pozostaną zablokowane w celu rozpatrzenia roszczeń sądowych, administracyjnych lub podatkowych, w okresach wynikających z obowiązujących przepisów.

4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez MS

Cel przetwarzania danych
Zarządzanie zapytaniami zgłoszonymi za pomocą formularza
Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes spółki, polegający na odpowiadaniu na zapytania o informacje składane za pośrednictwem witryny.

Adres

Państwa dane mogą zostać ujawnione spółkom należącym do MS Group ("Grupa") na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MS, jakim jest realizacja Państwa prośby o informacje.

Przekazy międzynarodowe

Dane użytkownika mogą być przekazywane do spółek Grupy, wśród których znajdują się również spółki spoza Unii Europejskiej ("UE"),wymienione w poniższym linku.

Przekazywanie danych odbywałoby się na podstawie podpisania z firmami spoza UE standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską dla przekazywania międzynarodowego.
 
Okres ochronny

W oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji.

 

5. Korzystanie z praw

Informujemy, że użytkownik może skorzystać z następujących praw:

 • (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i jakie operacje przetwarzania są przeprowadzane na tych danych;
 • (ii) prawo do sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych;
 • (iii) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli jest to możliwe;
 • (iv) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dokładność, zgodność z prawem lub konieczność przetwarzania budzi wątpliwości; w takim przypadku możemy zachować dane do celów dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w sposób określony w powyższej tabeli jest uzasadniony interes. W tym celu zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy mieć ważny, prawnie uzasadniony interes lub w celu formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń.
 • (vi) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Użytkownik może w dowolnym czasie i bezpłatnie skorzystać z przysługujących mu praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@managementsolutions.com, wskazując prawo, z którego chce skorzystać, oraz swoje dane identyfikacyjne.
Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważa, że w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.
 

6. Informacje o kandydatach


Więcej informacji na temat kandydatów można znaleźć w polityce prywatności w formularzu Wyślij CV.

7. Ciasteczka


MS będzie korzystać z urządzeń do przechowywania i pobierania danych ("Cookies") wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodęzgodnie z zasadami wskazanymi w wyskakującym okienku przeglądarki użytkownika przy pierwszym wejściu na Stronę oraz z innymi warunkami wskazanymi w Polityce plików cookies MS, z którą każdy użytkownik Strony powinien się zapoznać.

8. Nieletni

Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Witryny bez uprzedniej zgody rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem Witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką, w tym za wypełnienie formularzy zawierających dane osobowe tych osób niepełnoletnich oraz zaznaczenie, w konkretnych przypadkach, towarzyszących im pól.

Privacy Policy for Business Contacts