Makroøkonomiske utsiktersrapporter

Utvecklingen av de viktigaste makroekonomiska och sektorsvisa indikatorerna i de viktigaste länderna där vi är verksamma

Management Solutions overvåker kontinuerlig utviklingen i de makroøkonomiske nøkkelindikatorene (BNP, arbeidsledighetsgrad, KPI, etc.) i økonomiene der firmaet har større tilstedeværelse, og trekker konklusjoner om deres forventede utvikling i løpet av de kommende månedene. Denne overvåkingsaktiviteten gjenspeiles i vår kvartalsvise "Macroeconomic Outlook Report", et dokument som også gir innsikt i nøkkelindikatorene som påvirker bransjene der finansinstitusjoner opererer (bank og forsikring), og energi- og telekommunikasjonsindustrien.

Liste over de siste makroøkonomiske utsiktsrapportene utgitt.

Europa

Amerika

Asia

Europa

Amerika

Asia

Relaterte linker