Publikasjoner og arrangementer

Vi deler den bredere ekspertkunnskapen generertskapt interntav firmaet med fagpersoner i industrien og samfunnet generelt

Management Solutions har en løpende plan for eksterne oppsøkende aktiviteter som inkluderer publisering av makroøkonomiske analyser, bransjerapporter og andre studier.

I tillegg gir vår Corporate Social Responsibility rapport en transparent og detaljert redegjørelse for hvordan aktivitetene våre påvirker våre ulike interessenter.