Regulatoriske forskrifter

Vi gjennomfører målrettet overvåking av det regulatoriske miljøet som påvirker bransjene vi opererer i

Management Solutions overvåker kontinuerlig omfanget av reguleringer, utarbeider ukentlige og kvartalsvise rapporter om viktige regulatoriske utviklinger i bransjene de opererer i, utvikler tekniske merknader om eventuelle regler som har en spesiell innvirkning, og tar opp de grunnleggende reguleringene som påvirker visse sektorer vi opererer i.

Novedades normativas ReguleringsoppdateringerRegulatoriske oppdateringer (pågående kvartal, andre kvartaler av pågående år og tidligere år)Mer informasjon

Notas técnicas normativas Tekniske merknader om forskrifterTekniske notater som inneholder sammendrag og analyser av reguleringsutvikling med høy innvirkningMer informasjon

Relaterte linker