Regulatoriske forskrifter

Vi gjennomfører målrettet overvåking av det regulatoriske miljøet som påvirker bransjene vi opererer i

Management Solutions overvåker kontinuerlig omfanget av reguleringer, utarbeider ukentlige og kvartalsvise rapporter om viktige regulatoriske utviklinger i bransjene de opererer i, utvikler tekniske merknader om eventuelle regler som har en spesiell innvirkning, og tar opp de grunnleggende reguleringene som påvirker visse sektorer vi opererer i.

Relaterte linker