Vilkår for bruk

1. Hvem vi er

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i spansk lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (" LSSI ), informerer vi deg herved om at nettstedet med URL www.managementsolutions.com (" nettstedet " eller " Nettstedet ") eies og administreres av GMS Management Solutions, SL (" MS " eller "Management Solutions ", brukt om hverandre), med skatteidentifikasjonskode B-83509307, registrert i handelsregisteret i Madrid, bind 18 271, fil 219, seksjon 8, ark M-316664, med registrert kontor i Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28020, Madrid (Spania).
Du kan finne ut mer om MS og hvordan du kontakter oss ved å besøke delen " Hvor vi er " på nettstedet vårt.

2. Innhold i juridisk merknad

2.1 Aksept av det juridiske varselet

Denne juridiske merknaden regulerer bruken av tjenester som MS tilbyr Internett-brukere gjennom nettstedet sitt.
Tilgang til og bruk av nettstedet av brukeren (heretter " brukeren ") innebærer at brukeren fullt ut aksepterer og godtar å overholde alle vilkårene og betingelsene i disse bruksvilkårene og i nettstedets retningslinjer for personvern . Vennligst klikk hvis du vil ha tilgang til nevnte personvernerklæring . Brukeren må følgelig lese disse bruksvilkårene med forsiktighet hver gang han eller hun har til hensikt å bruke nettstedet, siden både nettstedet og dets bruksvilkår kan bli endret.
I tillegg tilbyr MS brukeren en rekke tjenester gjennom sin nettside, hvorav noen er: (i) informasjon om de ulike tjenestene som tilbys av MS; (ii) vanlige MS-publikasjoner; (iii) informasjon om hendelser; (iv) informasjon om karrierer med MS. Bruken av disse tjenestene kan være underlagt betingelser eller spesielle instruksjoner som må aksepteres av brukeren og som erstatter, kompletterer og/eller endrer disse bruksvilkårene som angitt i hvert enkelt tilfelle.

2.2 Vilkår for bruk av nettstedet

Tilgang til nettstedet vårt er gratis bortsett fra kostnadene for tilkobling gjennom telekommunikasjonsnettverket levert av tjenesteleverandøren brukeren kan ha engasjert. Tjenestene leveres av MS til prisen angitt i det tilsvarende tilbudet for tjenester, og leveres aldri gjennom Nettstedet.
Brukeren samtykker i å ikke bruke nettstedet til uredelige formål, og ikke å utføre noen oppførsel som kan skade bildet, interesser og rettigheter til MS eller tredjeparter. Brukeren samtykker også i å ikke iverksette tiltak som er ment å skade, deaktivere eller overbelaste nettstedet vårt, eller på noen måte hindre dens normale bruk og drift.
Brukeren er informert om at i tilfelle brudd på innholdet i disse bruksvilkårene, personvernerklæringen eller andre vilkår og betingelser på nettstedet vårt, forbeholder MS seg retten til å begrense, suspendere eller avslutte brukerens tilgang til nettstedet. ved å vedta eventuelle tekniske tiltak som måtte være nødvendige for dette formålet. MS forbeholder seg også retten til å iverksette slike tiltak i tilfelle den med rimelighet mener at brukeren bryter noen av vilkårene og betingelsene i instrumentene ovenfor.
Vi informerer herved brukeren om at MS forbeholder seg retten til når som helst å bestemme om videreføring av tjenestene som tilbys gjennom nettstedet.
Til slutt informerer vi brukeren om at MS forbeholder seg retten til å begrense brukerens tilgang til visse områder av nettstedet (profesjonelle områder), i så fall må brukeren registrere seg ved å oppgi nødvendig informasjon og velge en identifikator og passord som brukeren må beskytte og bruke flittig.

2.3 Intellektuell og industriell eiendom

De immaterielle rettighetene over nettstedets innholds oppsett (sui generis rett over databasen), dets grafiske design (utseende og følelse), underliggende dataprogrammer (inkludert kildekode), og de ulike elementene som er inkludert i nettstedet – grafikk, fotografier, videoer, lydopptak osv. (heretter kalt " Innholdet "), innehas av MS eller dets lisensgivere. Eiendomsrettigheter over de karakteristiske skiltene som er inkludert på nettstedet (varemerker og handelsnavn) eies av MS eller dets lisensgivere.
Bruken av nettstedet av brukeren innebærer ikke tildeling av intellektuelle og/eller industrielle rettigheter over nettstedet, innholdet og/eller særegne tegn på MS. For slik effekt, gjennom disse bruksvilkårene, unntatt i de tilfeller der dette er tillatt ved lov eller etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra MS, er brukeren uttrykkelig forbudt å reprodusere, transformere, distribuere, offentliggjøre, gi, trekke ut og/ eller gjenbruk av nettstedet, dets innhold og/eller de særegne tegnene på MS.

2.4 Koblingspolicy

2.4.1 Etablere lenker til nettstedet

Det er forbudt å etablere lenker til nettstedet, med mindre det på forhånd er skriftlig godkjent av MS. I alle fall, når koblingen er autorisert av MS, må den etableres som følger:

 • Linken vil kun gå til nettsidens hjemmeside.
 • Lenken kan ikke bestå av rammer som gjør at nettstedet kan vises via andre internettadresser enn de på nettstedet, eller som på annen måte viser nettstedets informasjon sammen med det som er inkludert på andre nettsteder.
 • Det skal ikke gis falske, unøyaktige eller ukorrekte utsagn om nettstedet vårt og/eller MS på nettstedet der lenken er introdusert (heretter kalt "lenket nettsted").
 • Under ingen omstendigheter vil autorisasjonen gitt av MS bety at den: (i) sponser, samarbeider, verifiserer eller overvåker innholdet og/eller tjenestene som tilbys gjennom det koblede nettstedet; eller (ii) er ansvarlig for innholdet på det koblede nettstedet.
 • Det koblede nettstedet skal fullt ut overholde loven og kan ikke under noen omstendigheter være vertskap for eget eller tredjepartsinnhold som: (i) er ulovlig, skadelig eller i strid med moral og anstendighet (pornografisk, voldelig, rasistisk, etc. ); (ii) induserer eller kan få brukeren til å feilaktig tro at MS støtter, støtter, følger eller på annen måte støtter avsenderens ideer, uttalelser eller uttrykk, enten det er lovlig eller ulovlig; og (iii) er upassende eller ikke relevant for aktiviteten til MS.

Ved brudd på noen av vilkårene angitt ovenfor, skal MS fortsette umiddelbart og uten forvarsel til fjerning av lenken.

2.4.2 Koblede nettsteder

For å hjelpe brukeren med å finne tilleggsinformasjon, har vi inkludert forskjellige tekniske lenker som lar brukeren få tilgang til andre nettsteder (heretter etter "Koblede nettsteder"). I disse tilfellene opptrer MS som en leverandør av formidlingstjenester, i henhold til artikkel 17 i LSSI. I samsvar med bestemmelsene i denne lovgivningen, skal ikke MS være ansvarlig for tjenester og innhold som tilbys gjennom de koblede sidene, med mindre de har faktisk kunnskap om deres ulovligheter og ikke har deaktivert koblingen med den omhu som er påkrevd.
Eksistensen av de koblede sidene vil under ingen omstendigheter innebære anbefaling, promotering eller samtykke fra MS med erklæringene, innholdet eller tjenestene som tilbys av de koblede sidene. Følgelig kan ikke MS holdes ansvarlig for innholdet på de koblede sidene eller deres bruksvilkår og personvernregler, og brukeren er alene ansvarlig for å sjekke dem og akseptere dem hver gang han eller hun går inn og bruker dem.
Hvis brukeren mener at de koblede sidene inneholder ulovlig, skadelig, nedverdigende, voldelig eller utilstrekkelig innhold, kan han eller hun rapportere dette til MS på følgende e-postadresse: legal@managementsolutions.com .

2.5 Varsel om ulovlige eller utilstrekkelige aktiviteter

Hvis brukeren eller en annen Internett-bruker blir klar over at noen form for informasjon eller innhold gitt gjennom nettstedet er ulovlig, krenker tredjeparts rettigheter, bryter disse bruksvilkårene eller er på annen måte skadelig eller i strid med etikk eller sedvane praksis, kan han eller hun kontakte MS på følgende e-postadresse: legal@managementsolutions.com , forutsatt:

 • Personopplysninger til personen som rapporterer informasjonen: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Beskrivelse av fakta som avslører den ulovlige eller upassende karakteren til innholdet eller informasjonen, samt den spesifikke nettadressen der den er tilgjengelig.
 • Ved krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle og industrielle rettigheter, skal detaljene om innehaveren av de krenkede rettighetene gis når innehaveren ikke er den som rapporterer krenkelsen. Avsenderen må oppgi tittelen som bekrefter eierskap til de krenkede rettighetene og, hvis aktuelt, hans eller hennes evne til å representere innehaveren når innehaveren er en annen person enn avsenderen.

Mottak av varselet i denne klausulen vil ikke, i henhold til LSSI, antyde dets nåværende kunnskap om aktivitetene og/eller innholdet som er oppgitt av avsenderen, med mindre dette er åpenbart eller åpenbart. I alle fall forbeholder MS seg retten til å suspendere eller fjerne innhold som, selv om det ikke er ulovlig, er i strid med disse bruksvilkårene, og veier i hvert tilfelle de juridiske rettighetene i tvisten.

2.6 Ansvar til MS
Brukeren må være klar over at varsler gjennom åpne nettverk er utsatt for en rekke trusler som gjør dem utrygge. Det er brukerens ansvar å iverksette alle tilstrekkelige tekniske tiltak for å kontrollere slike trusler på en rimelig måte, og blant dem å ha oppdaterte systemer for oppdagelse av skadelig programvare som virus, trojanere osv., og ha sikkerhetsoppdateringer for tilsvarende nettlesere oppdatert. For ytterligere informasjon kan brukeren henvende seg til sin respektive leverandør av Internett-tilgangstjenester som kan tilby løsninger som passer til behovene. MS påtar seg ikke noe ansvar for tap og skade forårsaket av brukeren på grunn av risikoer som er iboende i midlene som brukes og de som er forårsaket av sårbarheter i dets systemer og verktøy. MS garanterer heller ikke den absolutte sikkerheten til sine systemer, og selv om de har vedtatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak, kan eksistensen av sårbarheter være fullstendig utelukket, derfor må brukeren opptre forsiktig når han samhandler med nettstedet.
MS vil kun være ansvarlig for skade forårsaket av bruk av Nettstedet når slik skade er forårsaket direkte av forsettlig uredelighet eller grov uaktsomhet fra MS side og ingen uaktsomhet eksisterte fra brukerens side.
Spesifikt vil MS under ingen omstendigheter være ansvarlig for:

 • Tap og skade av noe slag forårsaket av datautstyret til brukeren av virus, ormer, trojanere eller annen skadelig programvare;
 • Tap og skade av noe slag forårsaket av brukeren på grunn av feil eller frakoblinger i telekommunikasjonsnettverket som forårsaker suspensjon, kansellering eller avbrudd av Nettstedets tjeneste under leveringen. I denne forbindelse erkjenner brukeren at tilgang til nettstedet krever tjenester levert av tredjeparter som er utenfor MS kontroll (som for eksempel telekommunikasjonsnettverksoperatører, tilgangsleverandører, etc.) for hvis pålitelighet, kvalitet, kontinuitet og operasjon MS er ikke ansvarlig, heller ikke MS har ansvar for tilgjengeligheten til tjenesten;
 • Indirekte, uforutsette, spesielle eller utilsiktede skader, inkludert tap av fortjeneste, inntekt eller data, påført av noen av partene eller av en tredjepart.
 • Tredjepartsdata i de tilfellene den opptrer som leverandør av formidlingstjenester i henhold til LSSI, annet enn i de tilfellene hvor den har faktisk kunnskap og ikke har fjernet den aktuelle informasjonen.

Informasjonen gitt av MS gjennom portalen utgjør ikke på noen måte en profesjonell menings- eller rådgivningstjeneste, og er portalens eneste formål å gi brukeren generell informasjon hentet fra offentlige data uten at MS påtar seg noe ansvar for sannheten, nøyaktigheten og valutaen til nevnte informasjon. MS er ikke ansvarlig for beslutninger som tas basert på informasjonen som er gitt på nettstedet, siden innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke utgjør en konsulenttjeneste av noe slag, derfor er slik informasjon utilstrekkelig for profesjonell eller forretningsbeslutninger av brukeren.

2.7 Databeskyttelse

Som angitt i avsnitt 2.1 i disse bruksvilkårene, er alle spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger til brukeren på grunn av bruken av nettstedet regulert i personvernreglene og i lovtekstene vedlagt de ulike datainnsamlingsskjemaene . som finnes på nettstedet.

2.8 Diverse

Hvis noen av bestemmelsene i denne juridiske merknaden erklæres ugyldige, vil den bli fjernet eller erstattet. Uansett vil en slik ugyldighetserklæring ikke påvirke håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene.