Styrelederen om sosial påvirkning

Styrelederen om sosial påvirkning opprettet i et samarbeidsrammeverk mellom Comillas Pontifical University, Open Value Foundation, Repsol Foundation og Management Solutions

Styrelederen om sosial påvirkning, utnevnt til Faculty of Economic and Business Sciences (Comillas ICADE) ved Comillas Pontifical University og støttet av Open Value Foundation, Repsol Foundation og Management Solutions, har som mål å fremme kunnskap, forskning og innovasjon rundt impact investment. Den knytter sammen bærekraftig vekst til selskaper og den sosiale og miljømessige påvirkningen av deres operasjoner og investeringer.


Social impact Chair

Watch video

Møtelederen vil gi et rom for diskusjon og refleksjon, samt opplæring for spesialiserte fagpersoner. Det vil skape en banebrytende kunnskapsbase i Spania, med anerkjente eksperter for å reflektere over fremtiden til investeringer i feltet, på effektmåling og risikostyring og fremme av åpenhet innen miljø-, sosial- og bedriftsstyring (ESG).

Siste nytt fra styrelederen

Siste publikasjoner av styrelederen

Relaterte linker