White papers

Ekspertstudier om våre viktigste hoved sektoreraktivitetssektorer (finansinstitusjoner, energi og telekommunikasjon)

Management Solutions publiserer jevnlig spesialiststudier, utviklet av våre fagpersonerfolk, som har som mål å tilby praktiske ideer basert på vår erfaring og kunnskap om bransjene vi betjener.

Siste publikasjoner

Hydrogen

Studie om hydrogenets rolle som en viktig energibærer i utviklingen mot en avkarbonisert økonomi

Økonomisk kriminalitet: trender og utfordringer i den digitale tidsalderen

Økonomisk kriminalitet: trender og utfordringer i den digitale tidsalderen

Flere white papers om finansielle enheter

Flere white papers om energi

Flere white papers om telekommunikasjon

Relaterte linker