White papers

Ekspertstudier om våre viktigste hoved sektoreraktivitetssektorer (finansinstitusjoner, energi og telekommunikasjon)

Management Solutions publiserer jevnlig spesialiststudier, utviklet av våre fagpersonerfolk, som har som mål å tilby praktiske ideer basert på vår erfaring og kunnskap om bransjene vi betjener.

Siste publikasjoner

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Kontekst og rasjonale for forklarbar kunstig intelligens (XAI) og utfordringer med modellens tolkbarhet

Økonomisk kriminalitet: trender og utfordringer i den digitale tidsalderen

Økonomisk kriminalitet: trender og utfordringer i den digitale tidsalderen

Confianza y reputación: gestión activa del riesgo reputacional

Trust and reputation: proactive management of reputational risk

Flere white papers om finansielle enheter

Flere white papers om energi

Flere white papers om telekommunikasjon

Relaterte linker