Makroøkonomiske utsiktersrapporter

Utvecklingen av de viktigaste makroekonomiska och sektorsvisa indikatorerna i de viktigaste länderna där vi är verksamma

Management Solutions overvåker kontinuerlig viktige makroøkonomiske indikatorer (BNP, arbeidsledighet, KPI osv.) i økonomiene der firmaet har en større tilstedeværelse, og trekker konklusjoner om deres sannsynlige resultater de kommende månedene.

Denne overvåkingsaktiviteten resulterer i to kvartalsvise publikasjoner: i) en rapport om den globale økonomiske situasjonen med fokus på makroøkonomiske indikatorer og ii) en detaljert landrapport som, i tillegg til lokal makroøkonomisk informasjon, gir en oversikt over indikatorer for spesifikke næringer (bank og forsikring, energi og telekommunikasjon).


Global macroeconomic outlook report 4Q22

Watch video

Rapport om den globale økonomiske situasjonen

Europa

Amerika

Asia

Rapport om den globale økonomiske situasjonen

Europa

Amerika

Asia

Relaterte linker