Proprietære løsninger

Vi utvikler og implementerer proprietære løsninger basert på vår inngående kunnskap om behovene til bransjene vi opererer i.

Dagens sofistikerte forretningsrisiko og det økende behovet for å håndtere disse risikoene krever utvikling av løsninger som er i stand til å gi en effektiv respons på de ulike dimensjonene av problemet. Til dette kommer de stadig økende og mer uttømmende myndighetskravene, som fremskynder både tilpasning av IT-infrastrukturer og -arkitekturer og forbedring av risikoidentifikasjon og målemetoder samt metoder for risikorapportering.

Våre løsninger

I denne sammenhengen har Management Solutions utviklet proprietære løsninger som de har implementert i mange offentlige og private organisasjoner, løsninger som den også vedlikeholder og utvikler kontinuerlig for å tilpasse dem til de siste regulatoriske kravene på kortest mulig tid. Disse løsningene tilbyr en omfattende tilnærming til viktige risikostyringsspørsmål, dekker strengt regulatoriske krav og støtter samtidig håndteringen av disse kravene. Løsningene våre inkluderer SIRO (omfattende system for operasjonell risiko), GAMMA (modellstyringssystem), Modelcraft (komponentbasert modellbyggingssystem - inkludert maskinlæringsalgoritmer), MS2 - Management Sustainability Solutions (system for måling av klimarisiko), MIR (kapitalberegning og risikorapporteringssystem), Hatari (omdømmerisikostyringssystem) og Paladín (forebygging av hvitvasking av penger).

Management Sustainability Solutions

Management Sustainability Solutions

Climate risk measurement system

Relaterte linker