Profesjonelle tjenester

Vi støtter profesjonelle tjenestebedrifter i deres transformasjonsprosesser for å møte de aktuelle utfordringene i bransjen

Den profesjonelle tjenestesektoren fortsetter å møte utfordringene medført av globalisering, teknologiske fremskritt og relaterte reguleringer, samt sterk priskonkurranse.

For å møte disse utfordringene må bedrifter fortsette å støtte forskning og utvikling av innovative løsninger, utvikle deres differensierings- og lederskapsevner gjennom kunnskap, forbedre kundeopplevelsen, transformere organisasjonene sine til mer fleksible og smidige strukturer, og ha tilstrekkelige styrings- og kontrollmodeller som minimere profesjonell risiko.

Vår praksis

Vårt verditilbud er tilpasset særtrekkene til den profesjonelle tjenestesektoren, og hjelper bedrifter i deres transformasjonsprosesser til å kunne møte aktuelle bransjeutfordringer. Områdene knyttet til organisering og styring av menneskelige ressurser, effektivitetsprogrammer og teknologisk og prosesstransformasjon i en digital kontekst, forbedring av styringsinformasjonsmodellen og optimalisering av informasjon og datastyring -som omfatter utnyttelse av informasjon og modellering i Big Data miljøer- er nøkkelen i denne bransjen.

Relaterte linker