Profesjonell Rådgivning Tjenester

Creating Value in the age of Artificial Intelligence

Rapport om samfunnsansvar
2023

Hydrogen

Studie om hydrogenets rolle som en viktig energibærer i utviklingen mot en avkarbonisert økonomi

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Kontekst og rasjonale for forklarbar kunstig intelligens (XAI) og utfordringer med modellens tolkbarhet

Økonomisk kriminalitet: trender og utfordringer i den digitale tidsalderen

Tilnærming til trender og utfordringer innen forebygging av økonomisk kriminalitet

Andre lenker av interesse

Reguleringsnotater, situasjonsrapporter, universitetsledere og proprietære løsninger utviklet av firmaet (styring av modeller; avansert modellering etter komponenter; måling av omdømmerisiko; styring og kontroll av operasjonell risiko; forebygging av hvitvasking av penger; og beregning og rapportering av kapital og avsetninger).

iDanae Chair (for intelligens, data, analyse og strategi) opprettet i fellesskap av UPM og Management Solutions

Leder for sosial innvirkning fra Comillas Pontifical University

Jobb med oss

Bli med i et firma som tilbyr deg verktøyene du trenger for å maksimere din faglige utvikling.

Jobbtilbud

Vi søker dyktige mennesker med solid akademisk meritt som deler våre verdier og er i stand til å tilpasse seg arbeidskulturen vår.