Profesjonell Rådgivning Tjenester

2021 CSR-rapport,
Motstandskraft og Lederskap

Management Solutions lanserer sin Corporate Social Responsibility-rapport for 2021

Utfordringer og muligheter i måling av social impact

Sammendrag av nøkkelfunn om måling og håndtering av sosial innvirkning i virksomheten

Tillit og omdømme: proaktiv styring av omdømmerisiko

Et helhetlig syn på styring av omdømmerisiko

Auto Machine Learning, mot modellautomatisering

Analyse av hovedelementene om AutoML- systemer

Andre lenker av interesse

Reguleringsnotater, situasjonsrapporter, universitetsledere og proprietære løsninger utviklet av firmaet (styring av modeller; avansert modellering; måling av omdømmerisiko; styring og kontroll av operasjonell risiko; forebygging av hvitvasking av penger; og beregning og rapportering av kapital og avsetninger).

iDanae Chair (for intelligens, data, analyse og strategi) opprettet i fellesskap av UPM og Management Solutions

Leder for sosial innvirkning fra Comillas Pontifical University

Jobb med oss

Bli med i et firma som tilbyr deg verktøyene du trenger for å maksimere din faglige utvikling.

Jobbtilbud

Vi søker dyktige mennesker med solid akademisk meritt som deler våre verdier og er i stand til å tilpasse seg arbeidskulturen vår.