Finansinstitusjoner

Vi deltar aktivt i transformasjonen av finansnæringen

Finanssektoren er midt i en prosess med dyp transformasjon motivert av minst tre hovedelementer (utover de nevnte konsekvensene av pandemien): i) det makroøkonomiske miljøet (der lave renter fortsatt vedvarer, til tross for inflasjonspress), ii) regulering og tilsyn, og iii) digital transformasjon; som har en direkte innvirkning på lønnsomheten til finansinstitusjoner (lavere marginer, press på kostnader og ROE). I følge EBA planlegger 30 % av europeiske finansinstitusjoner å gjøre endringer i forretningsmodellen som følge av disse faktorene.

Makrokonteksten er betinget av de problemstillingene som allerede er diskutert (pandemi, tilbudssjokk osv.) som, selv om de er i mindre grad enn først forventet, legger press på lånekostnadene. Når det gjelder regulering og tilsyn, er kravene flere, mer krevende og berører flere områder (kapital, provisions, balance sheet, likviditet, leverage, atferd osv.), i bytte mot større sikkerhet og soliditet i systemet som en helhet, noe som strukturelt reduserer lønnsomheten til finansinstitusjoner og betyr at de står overfor svært høye direkte kostnader for å tilpasse seg disse kravene. Men forventningen er en viss stabilisering på mellomlang sikt, ettersom prosessen med regulerings- og tilsynstransformasjon nærmer seg slutten.

I forhold til digital transformasjon er det en enestående teknologisk revolusjon med en dyp innvirkning på organisasjoners forretningsmodell. Denne transformasjonen kan deles ytterligere ned i tre bestanddeler: en eksponentiell økning i datavolum så vel som i lagrings-, prosesserings- og modelleringsevner, med lavere tilknyttede kostnader; en endring i kundeadferd mot en mer digital og informert profil; og fremveksten av nye konkurrenter som sterkt utnytter ny teknologi.

Til slutt bør vi understreke den aktive rollen som banksektoren tar på seg innen bærekraftsområdet (ESG), ved å bli en sentral aktør i prosessen mot å endre økonomiens produksjonssystemer (grønnere og mer sosialt ansvarlige).

Finansinstitusjoner reagerer på disse utfordringene ved å transformere seg på minst fire områder: forretningsmodeller, transformasjon og effektivitet, finans og risikostyring.

Vår praksis

Management Solutions henvender seg til alle typer enheter innenfor dette markedet: banker, forsikringsselskaper, investeringsselskaper, finansinstitusjoner, etc.

Basert på deres inngående kunnskap om og erfaring i bransjen, er våre ansatte mer enn forberedt på å møte enhver gjeldende utfordring.

Alle våre spesialitetsområder kan bringes inn i denne praksisen. I tillegg har vi utviklet visse tjenester som dekker bransjespesifikke krav. Spesielt bemerkelsesverdig er våre tjenester innen wholesale banking (Treasury, Capital Markets, Asset Management, Payment Methods, etc.), business og retail banking (distribusjonsmodeller, kundekunnskap, kundens multikanalatferd og erfaring, etc.), styring av finansiell forretningsrisiko (i alle dimensjoner), optimalisering av egenkapital og overholdelse av regelverk (Basel II, hvitvasking, etc.).

Relaterte linker