Industrier

Vi har omfattende kunnskap om bransjene våre kunder opererer i

Utover de iboende særegenhetene til hvert selskap, definerer bransjemiljøet som hvert selskap opererer i hvordan det fungerer.

Hos Management Solutions tror vi ikke på rådgivningsarbeid basert utelukkende på en «solid driftsmetodikk». Våre kunders behov krever at vi har bransjespesifikk ekspertise før vi utfører vårt engasjement.

Management Solutions strukturerer all sin praksis i bransjegrupper, integrert av fagpersoner som utelukkende jobber for kunder i bransjen som dekkes av hver gruppe.

Våre fagfolk jobber i tverrfaglige team med inngående kunnskap om bransjen der kunden opererer. Dette lar oss gi ekspertråd og anvende metodikk som er passende for hvert marked. Denne kunnskapen, sammen med vår funksjonelle spesialisering, gjør at våre tjenester opprettholder det fokus som markedet krever.