Industri

Vi har et pågående program med informative aktiviteter og deltakelse i ekspertforuma

Management Solutions er forpliktet til å støtte formidlingen av kunnskapen som genereres i organisasjonen. Firmaet opprettholder en løpende plan for aktiviteter rettet mot å dele denne kunnskapen, spesielt verdt å merke seg er våre publikasjoner og vår tilstedeværelse i spesialistforum, i tillegg til organisering av spesifikke workshops om emner av spesiell relevans og interesse i alle bransjer der vi operere.

  • Publisering av studier og industrirapporter (ytterligere informasjon i de følgende seksjonene White papers og makroøkonomisk utsiktsrapport .
  • Organisering og deltakelse i spesialiserte workshops og seminarer: Management Solutions deltar både som arrangør og som foredragsholder i de viktigste spesialiserte fora og bransjearrangementer.
  • Samarbeid med think tank og andre spesialiserte institusjoner som Entrepreneurs Circle, CDOs Club, Risk Management Club of Spain, CERO Group, etc.

Latest news: Industry

News archive: Industry

Relaterte linker