Universitet

Vi har tilstedeværelse i de mest prestisjefylte universitetene i Europa, Amerika og Asia

For Management Solutions er samhandling med universiteter kjernen i forholdet til det sosiale miljøet. Foruten å bidra til å skape jobber for nyutdannede og gi unge mennesker muligheten til å utvikle en utmerket yrkeskarriere, opprettholder Management Solutions nære forbindelser med universiteter på mange forskjellige områder:

  • Samarbeidsavtaler for å gi stipend og utplasseringsprogrammer.
  • Ekspertforelesninger og seminarer.
  • Organisere styrer i samarbeid med universiteter og samarbeid i forskningsprogrammer.
  • Presentasjon av casestudier.
  • Deltakelse på jobbmesser og støtte til universitetsstiftelser og foreninger.
  • Premiesponsing til de beste platene, avsluttende prosjekter, etc.

Latest news: University

News archive: University

Relaterte linker