Personvernerklæring

INNHOLD

 

 1. Identifikasjon og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig
 2. Nødvendig informasjon og behov for å holde den oppdatert
 3. Generell informasjon: beskrivelse av informasjonen i personvernerklæringen
 4. Detaljert informasjon om databehandling utført av MS
 5. Utøvelse av dine rettigheter
 6. informasjonskapsler
 7. Mindreårige

 

1. Identifikasjon og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

GMS Management Solutions, SL, et selskap med hovedkontor på Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid, Spania, med skatteidentifikasjonsnummer (CIF) B-83509307, og telefonnummer +34 91 1830800 (heretter, " MS" eller "Selskapet") er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Denne policyen gir informasjon om hvordan selskapet vil bruke dine personopplysninger som bruker av nettstedet.
Formålet med denne personvernerklæringen er å gi informasjon om dine rettigheter i henhold til den generelle databeskyttelsesforskriften ("GDPR"). Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt MS på følgende adresse: privacy@managementsolutions.com.

2. Nødvendig informasjon og behov for å holde den oppdatert

Alle felt merket med en stjerne (*) i de oppgitte skjemaene er obligatoriske, slik at unnlatelse av å fylle ut noen av dem kan hindre oss i å kunne tilby de forespurte tjenestene.
Informasjonen du oppgir må være sannferdig, og for at den alltid skal være oppdatert og ikke inneholde feil, må du informere MS om eventuelle endringer og endringer i dine personopplysninger så snart de finner sted, ved å sende en e-post til privacy@managementsolutions.com.
Ved å klikke på "Jeg godtar"-knappen inkludert i de nevnte skjemaene, erklærer du at informasjonen og dataene du har oppgitt i dem er nøyaktige og sannferdige.

3. Generell informasjon: beskrivelse av informasjonen i personvernerklæringen

I denne personvernerklæringen finner du en tabell som identifiserer følgende informasjon for hver av de forskjellige databehandlingskategoriene som utføres av selskapet:

 1. Formålet med å behandle dine personopplysninger, dvs. grunnen til at MS behandler dine personopplysninger.
 2. Det juridiske grunnlaget som gjør det mulig for MS å behandle dataene dine for hvert av de angitte formålene
 3. Muligheten for å dele dataene dine med tredjeparter, samt årsaken til dette. I denne forbindelse informerer vi deg om at vi ikke vil dele dine personopplysninger med tredjeparter med mindre det foreligger en juridisk forpliktelse.
 4. Vi informerer deg om at du kan be om mer detaljert informasjon om mottakerne av dine personopplysninger ved å sende en e-post til privacy@managementsolutions.com, og angi den spesifikke databehandlingskategorien du ønsker informasjon om mottakerne for.
 5. Eksistensen av potensielle internasjonale dataoverføringer.
 6. Hvor lang tid dataene du gir oss vil bli oppbevart. Vær også informert om at vi vil oppbevare dataene dine for å håndtere rettslige, administrative eller skatterelaterte krav, så lenge det er tillatt i gjeldende lovgivning.

 

4. Detaljert informasjon om databehandling utført av MS

Databehandlingsformål
Administrer spørsmål som reises gjennom kontaktskjemaet
Lovlig basis

Selskapets legitime interesse i å håndtere forespørsler som sendes inn via nettstedet.
containere

Containere

Dine data kan bli delt med selskaper i MS-gruppen ("Konsernet"), på det juridiske grunnlaget for MS sin legitime interesse i å håndtere din forespørsel om informasjon.

Internasjonale overføringer

Dine data kan bli overført til våre konsernselskaper, hvorav noen er lokalisert utenfor EU ("EU") og er inkludert blant de som er oppført i følgende lenke.

Disse overføringene vil skje på grunnlag av avtaler inngått med de selskapene som befinner seg utenfor EU, om standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU-kommisjonen for internasjonale dataoverføringer.
oppbevaringsperiode

 
Oppbevaringsperiode

Inntil forespørselen din om informasjon er løst.

 

5. Utøvelse av dine rettigheter

Vi informerer deg om at du kan utøve følgende rettigheter:

 • (i) rett til tilgang til dine personopplysninger for at du skal vite hvilke data som behandles og behandlingsoperasjonene de blir gjenstand for.
 • (ii) rett til å korrigere personopplysninger som kan være unøyaktige.
 • (iii) rett til å slette dine personopplysninger, hvis dette er mulig.
 • (iv) rett til å be om begrensninger på behandlingen av dine personopplysninger når databehandlingens nøyaktighet, lovlighet eller behov er tvilsomt, i så fall skal vi kunne beholde dataene med det formål å håndtere eller forsvare potensielle krav.
 • (v) rett til å motsette seg behandlingen av dine personopplysninger, når det juridiske grunnlaget som gjør oss i stand til å behandle dataene er en legitim interesse som vist i tabellen ovenfor. MS vil slutte å behandle dataene dine med mindre de har en overordnet legitim interesse, eller gjør det for å formulere, sende inn eller forsvare krav.

Du kan utøve rettighetene dine gratis når som helst ved å sende en e-post til privacy@managementsolutions.com og angi rettighetene du ønsker å utøve sammen med identifikasjonsopplysningene dine.

Vi informerer deg om at du har rett til å sende inn et krav til det spanske byrået for databeskyttelse hvis du mener at det har vært et brudd på den generelle databeskyttelsesforordningen med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger.

6. Data om kandidater

For mer informasjon om kandidater gå til personvernreglene inkludert i Send din CV-skjema.

7. Informasjonskapsler

MS vil kun bruke datalagrings- og gjenfinningsenheter ('informasjonskapsler') når brukeren av nettstedet har gitt sitt forhåndssamtykke til å gjøre det, som angitt i brukerens nettleser-pop-up-vindu når han/hun første gang går inn på nettstedet og i henhold til med andre vilkår og betingelser angitt i MS sine retningslinjer for informasjonskapsler, som enhver bruker av nettstedet bør kjenne til.

8. Mindreårige

Mindreårige kan ikke bruke tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet uten forhåndsgodkjenning fra deres foreldre, foresatte eller juridiske representanter, som vil være eneansvarlig for alle handlinger utført gjennom nettstedet av mindreårige under deres omsorg, inkludert utfylling av skjemaer med personopplysninger til nevnte mindreårige og merking av eventuelle inkluderte bokser.

 

Personvernerklæring for forretningskontakter