Legemiddelindustrien

Vi tilbyr innovative løsninger for å møte hovedutfordringene til farmasøytisk industri

Den farmasøytiske industrien har blitt en betydelig motor for vekst i store økonomier som har utviklet sin egen forretningsstruktur, og er i noen tilfeller industrien med høyest investeringsnivå i FoU og en som bidrar betydelig til å skape sysselsetting (begge direkte og indirekte). Dette har blitt forsterket av pandemien, og industrien har vist enestående respons.

For øyeblikket står industrien overfor store utfordringer som følgende: regeloverholdelse i en periode med økte reguleringer, operere globalt samtidig som man tilpasser seg lokalt, utnytte nye teknologier (Big Data, kunstig intelligens, etc.), ta i bruk nye organisasjonsmodeller for å øke effektiviteten og lønnsomheten, og vurderer risikostyringsimplikasjoner som omdømmerisiko.

Vår praksis

Management Solutions katalogen over løsninger er perfekt tilpasset farmasøytisk industriens spesielle egenskaper. Vi er i stand til å bruke avanserte modellerings- og databehandlingsteknikker, definere og implementere informasjonsstyringsmekanismer og datakvalitet, optimalisere og forutse prosesser, utvikle risikofunksjonen til selskaper (kart, appetitt, integrasjon osv.) eller hjelpe selskaper med å redefinere sine HR-strategier, bedriftsfunksjoner og effektivitetsplaner, eller smidig transformasjon.

Relaterte linker