Turisme

Vi støtter prosessene med transformasjon og innovasjon i søket etter sektorens effektivitet og bærekraft

Reiselivsnæringen har blitt et av nøkkelområdene for vekst i utviklede land. Det er imidlertid en av næringene som er mest berørt av pandemien. Som et resultat har den sterke innvirkningen av restriksjoner på mobilitet og infrastrukturbruk på denne sektoren i stor grad påvirket ytelsen.

Dette er likevel en svært konkurranseutsatt bransje der destinasjoner og operatører konkurrerer om å være de mest attraktive for kunder i et miljø i endring preget av nye konkurrenters inntog, kundenes endrede behov og fremveksten av nye forretningsmodeller i markedet (som f.eks. turistutleieboliger).

For å kunne operere effektivt i dette miljøet, og når pandemien er overvunnet, må industrien være i stand til å sette kunden i sentrum av strategisk planlegging for å gi et mer personlig tilbud og øke effektiviteten på alle områder (drift, ledelse) osv.), utnytte digitalisering og bruk av ny teknologi.

Vår praksis

Hos Management Solutions hjelper vi lederne av reiselivssektoren med å møte de nye utfordringene de står overfor, hovedsakelig avledet fra digital transformasjon, og gir spesifikke løsninger som gir dem verdi. Vi følger organisasjoner i deres smidige transformasjon; vi deltar i bruken av data for å transformere dem til forretningsbeslutninger gjennom modellering og avanserte analyser; og vi hjelper dem med å gjennomføre en adekvat styring av risikoene som kan true måloppnåelsen (diagnose av risikofunksjonen, risikokart og forsikring, klimarisiko osv.).

Relaterte linker