Tekniske merknader om forskrifter

Tekniske merknader om spesifikke regulatoriske utviklinger med betydelig innvirkning

For forskrifter som har størst innvirkning på bransjene der Management Solutions opererer, utsteder vi tekniske notater som søker å syntetisere disse forskriftene, sette dem inn i kontekst og forklare noen av deres potensielle konsekvenser.

Liste over siste tekniske merknader om forskrifter utgitt med fokus på finansnæringen.

Tekniske merknader om forskrifter

Tekniske merknader om forskrifter

Relaterte linker