Produksjon

Vi øker produktiviteten gjennom prosessoptimalisering og digital transformasjon

Etter noen år med effektiv vekst er industrien igjen truet av den tidligere omtalte makrokonteksten. Europeisk industri føler virkningen av handelskrigene mellom USA og Kina og andre globale turbulenser som destabiliserer det økonomiske og politiske landskapet.

Bilsektoren er den mest berørte, med indekser som reflekterer et fall i produksjon og eksport. Stål- og kjemisk sektor ser ut til å håndtere denne påvirkningen bedre.

Som en konsekvens av denne globale nedgangen og delokaliseringen av verdikjeden, krever bedrifter en konstant prosess med kontinuerlig forbedring og transformasjon for å minimere virkningen av eksterne trusler og interne svakheter.

I denne sammenhengen har digital transformasjon, forstått i dens ulike betydninger dataverdiutvinning, automatisering og robotisering, intelligent styring, nye måter å jobbe på og nye forretningsmodeller, en nøkkelrolle i bransjen når det gjelder økt konkurranseevne og færre kostnader fra ineffektivitet.

Vår praksis

Management Solutions leverer tjenester til et bredt spekter av typer bedrifter i industrisektoren. Vårt verditilbud er perfekt tilpasset dine behov, slik at vi kan svare på alle slags krav knyttet til teknologisk og digital transformasjon, prosessoptimalisering, økt produktivitet og styring av dine risikoer (drift, leverandører, regulatoriske), i tillegg til å kunne å verdsette tilgjengelig informasjon, gjennom prediktiv analyse i beslutningstaking og datastyring.

Relaterte linker