FoU-avdelingen

Vårt verdiforslag støttes av en banebrytende FoU-avdeling

Hos Management Solutions designer vi løsninger som kombinerer våre kreative evner (som trekker fra vår kunnskap, ferdigheter og talent), med vitenskapelig støtte (metodikk) og tilpasning til et bestemt miljø, samtidig som vi forplikter oss til effektiv implementering.

Denne tilnærmingen gjelder ikke bare for hvert av prosjektene vi er engasjert i for å levere resultater til våre kunder, men også for det tidligere FoU-arbeidet som er essensielt innenfor alle Management Solutions' kompetansefelt.

Den nåværende økonomiske situasjonen og endrede regulatoriskmiljø krever tilstedeværelsen av et spesialist FoU-team for å utføre omfattende forskning og kunnskapsstyringsarbeid som til slutt vil sikre levering av toppkvalitetstjenester for våre kunder.

Vår praksis

Forsknings- og utviklingsteamet, der eksperter fra de forskjellige kontorene våre deltar, tilbyr tjenester til våre fagpersoner og kunder i metodologiske aspekter, inkludert anvendelse av beste praksis innen datavitenskap, maskinlæring, modellering og Big Data, samt innen regulatorisk analyse og den makroøkonomiske situasjonen, i en fast forpliktelse til å holde Management Solutions i forkant av sektoren og svare på den økende etterspørselen etter innovasjon fra markedet.

FoU-teamet har et team av data scientists dedikert til å undersøke nye applikasjoner, samt konsulenter spesialisert innen regulering og økonomi, og fungerer også som firmaets kunnskapsstyringssenter, med spesiell vekt på å organisere og formidle beste praksis i alle landene der vi opererer gjennom publikasjoner, intranettet og nettet, samt vår mobilapp for regulatoriske varsler.

FoU-teamet opprettholder et nært samarbeid med universiteter, utvikler kunnskap  sammen med styrets fagansvarlige, tilbyr avhandlinger i mastergrads- og doktorgradsstudier, yrkespraksis ved de matematiske, statistikk- og fysikkfakultetene, og undervisningsseminarer i bachelor- og masterprogram.

Til slutt utgjør FoU firmaets studieleder, som koordinerer kunnskapsstolene og tar en aktiv del i ledelsen av postgraduate programmene som Management Solutions-ansatte studerer.

Vårt tjenestetilbud

  • Kvalitetskontroll og konsistent metodikk.
  • Støtte til prosjekter med en metodikk komponenter.
  • Forskning: analyse og utvikling av kvantitative metoder innen ledende kunnskapsområder.
  • Innovasjon: Business intelligence modeller for beslutningstaking og kunstig intelligens verktøy.
  • Utarbeidelse av vanlige publikasjoner (white paper, situasjonsrapporter etc.).
  • Formidling av kunnskap gjennom publikasjoner, intranett, nett, samt mobilappen for regulatoriske varsler «FinRegAlerts».
  • Intern opplæring (firmaets fagpersoner) og ekstern opplæring (klienter og universiteter).

Relaterte linker