Andre arrangementer

Internkommunikasjonsarrangementer er et sentralt element i integrering for alle våre fagfolkansatte

Blant de interne kommunikasjonsinitiativene (intranettet, personalpolitikk) som er adressert for å styrke samholdet og integreringen av alle ansatte innen Management Solutions, skal bedriftsarrangementene organisert av firmaet for sine ansatte nevnes. Hovedarrangementet organisert av Management Solutions er det årlige møtet. Dette er et årlig internasjonalt stevne som samler en stor del av firmaets ansatte og som feires i slutten av juli, og markerer dermed slutten på regnskapsåret.

På dette årsmøtet tilbyr partnerne Management Solutions-profesjonelle en oppsummering av resultatene og milepælene oppnådd for regnskapsåret, utfordringene for det kommende regnskapsåret, alt gruppert i henhold til våre seks strategiske pilarer: diversifisering, lønnsom vekst, innovasjons-FoU, personalledelse, kommunikasjon og organisasjonsfleksibilitet.

Vi inviterer også direktører og toppledere i noen store selskaper, samt representanter fra akademia, til å holde taler på vårt årlige møte. Firmaets ansatte får dermed muligheten til å møte ulike tilnærminger og synspunkter på områder knyttet til vår aktivitet, levert av toppledere.

Latest news: Other Events

News archive: Other events

Relaterte linker