Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et sentralt element i vår strategiske ledelse

Den positive utviklingen av organisasjonen vår innebærer å ta større ansvar på alle områder og i respekt for alle våre interessenter. I 2006 publiserte Management Solutions sin første Corporate Social Responsibility rapport. Siden den gang er hver ny årlig CSR-rapport utarbeidet for å dele våre erfaringer og resultater med alle våre aksjonærer, og gi en redegjørelse for de viktigste konsekvensene av vår virksomhet, samt våre forpliktelser for fremtiden.


Management Solutions CSR

Watch video

For dette formål oppdaterer vi hvert år de viktigste milepælene selskapet har oppnådd i løpet av året, både i sysselsetting og økonomisk, sosialt og miljømessig, i alle land der det opererer, og setter spesifikke mål som vil brukes som handlingsretningslinjer for følgende år. Sosialt ansvar er et strategisk element i Management Solutions forretningstilnærming.

For å utarbeide rapporten vår følger vi retningslinjene og anbefalingene utstedt av internasjonale benchmarking organisasjoner som Global Reporting Initiative (GRI), som er til for å forbedre kvaliteten, nøyaktigheten og nytten av Corporate Social Responsibility rapporter. I tillegg søker innholds strukturen å gjøre rapporten lettere å lese, konsultere og forstå for alle våre interessenter.

Tilgjengelige dokumenter:

MRSC 2023 Social Responsibility rapport
Mikroside tilgjengelig på: spansk - engelsk - portugisisk

Relaterte linker